נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.99
שער פתיחה 99.99 0
שער ממוצע 99.99 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 21235.17
מחזור ע.נ. 1237021
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 8999.1
הון רשום למסחר 9000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
02/07/2018 04/07/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.99 0
99.98 -0.01
99.97 -0.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:27 99.99 0 307000 306.97
09:59 99.99 0 30021 30.02
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 99.99 0 16708
20/06/2018 99.99 0 7620
19/06/2018 99.99 0 7107
18/06/2018 99.99 0 9912
17/06/2018 99.99 0 63348
14/06/2018 99.99 0 1379
13/06/2018 99.99 0 6631
12/06/2018 99.99 0 5504
11/06/2018 99.99 0 7589
10/06/2018 99.99 0 2206
07/06/2018 99.99 -0.01 2662
06/06/2018 100 0.01 16724
05/06/2018 99.99 -0.01 17312
04/06/2018 100 0.02 8196
03/06/2018 99.98 -0.01 8392
31/05/2018 99.99 0.01 16404
30/05/2018 99.98 -0.01 800
29/05/2018 99.99 0 19899
28/05/2018 99.99 0.01 169
27/05/2018 99.98 -0.01 6942