נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.95
שער פתיחה 99.95 0
שער ממוצע 99.95 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15285.04
מחזור ע.נ. 620000
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 6996.5
הון רשום למסחר 7000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
06/08/2018 08/08/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.95 0 99.97 0.02
99.94 -0.01
99.93 -0.02
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
15:47 99.95 0 500000 499.75
11:49 99.95 0 120000 119.94
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/03/2018 99.95 0.01 448
18/03/2018 99.94 -0.01 6185
15/03/2018 99.95 0 453
14/03/2018 99.95 0 130
13/03/2018 99.95 -0.02 7
12/03/2018 99.97 0 24053
11/03/2018 99.97 0.01 10490
08/03/2018 99.96 0.01 67
07/03/2018 99.95 0 5896
06/03/2018 99.95 0 10229
05/03/2018 99.95 -0.01 19164
04/03/2018 99.96 -0.01 8
28/02/2018 99.97 0.03 713
27/02/2018 99.94 -0.01 143
26/02/2018 99.95 0 10448
25/02/2018 99.95 0 1
22/02/2018 99.95 -0.01 1090
21/02/2018 99.96 0.01 20