נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.98
שער פתיחה 99.98 0
שער ממוצע 99.99 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13142.2
מחזור ע.נ. 7464224
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 9998
הון רשום למסחר 10000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/12/2018 05/12/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.98 0 99.99 0.01
99.97 -0.01 100 0.02
99.96 -0.02
99.95 -0.03
99.94 -0.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.98 0 0 0
17:24 99.99 0.01 39654 39.65
13:30 99.98 0 5473400 5472.31
11:50 99.99 0.01 1651170 1651
11:50 99.99 0.01 300000 299.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/09/2018 99.98 0 7463
17/09/2018 99.98 0 107995
16/09/2018 99.98 0.01 4156
13/09/2018 99.97 0 1210
12/09/2018 99.97 0.01 5201
06/09/2018 99.96 -0.01 7057
05/09/2018 99.97 -0.01 40544
04/09/2018 99.98 0 11356
03/09/2018 99.98 0 1698
02/09/2018 99.98 0.02 5053
30/08/2018 99.96 0.01 986
29/08/2018 99.95 -0.03 41
28/08/2018 99.98 0.03 22
27/08/2018 99.95 -0.02 3030
26/08/2018 99.97 0 885