נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.95
שער פתיחה 99.95 0
שער ממוצע 99.95 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11664.24
מחזור ע.נ. 13003684
מספר עסקאות 6
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 7996
הון רשום למסחר 8000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/12/2018 05/12/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.95 0 99.97 0.02
99.94 -0.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.95 0 3684 3.68
17:23 99.95 0 0 0
16:16 99.95 0 3000000 2998.5
11:25 99.95 0 4216000 4213.89
11:25 99.95 0 5000000 4997.5
11:25 99.96 0.01 784000 783.69
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 99.95 0 12997
18/07/2018 99.95 0 4056
17/07/2018 99.95 0 1029
16/07/2018 99.95 0 767
15/07/2018 99.95 0 30
12/07/2018 99.95 -0.02 17164
11/07/2018 99.97 0.01 3289
10/07/2018 99.96 0.01 34400
09/07/2018 99.95 0 5744
08/07/2018 99.95 0 9244
05/07/2018 99.95 0 11217
04/07/2018 99.95 0 33292
03/07/2018 99.95 -0.01 12942
02/07/2018 99.96 0.02 31475
01/07/2018 99.94 0 1254
28/06/2018 99.94 -0.01 14996
27/06/2018 99.95 0 90
26/06/2018 99.95 0 84
25/06/2018 99.95 -0.01 1130
24/06/2018 99.96 0.02 9047
21/06/2018 99.94 0.01 6791
20/06/2018 99.93 0 56