נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.91
שער פתיחה 99.91 0
שער ממוצע 99.9 -0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 13567.45
מחזור ע.נ. 5022256
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 7992.8
הון רשום למסחר 8000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
03/12/2018 05/12/2018 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.86 -0.05 99.92 0.01
99 -0.91 99.94 0.03
98.92 -0.99 99.95 0.04
98.91 -1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.91 0 0 0
17:24 99.86 -0.05 22256 22.22
15:59 99.91 0 1250000 1248.88
15:59 99.91 0 1250000 1248.88
15:59 99.91 0 1250000 1248.88
15:59 99.91 0 1143433 1142.4
13:37 99.91 0 106567 106.47
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
24/04/2018 99.91 0 5018
23/04/2018 99.91 -0.01 1222
22/04/2018 99.92 0.02 34
17/04/2018 99.9 -0.01 6118
16/04/2018 99.91 0 28906
15/04/2018 99.91 0 12925
12/04/2018 99.91 0 3073
11/04/2018 99.91 0 2763
10/04/2018 99.91 -0.02 559
09/04/2018 99.93 0.02 2315
08/04/2018 99.91 0 8
04/04/2018 99.91 -0.02 3
03/04/2018 99.93 0 148
02/04/2018 99.93 0 3
01/04/2018 99.93 0.03 127
29/03/2018 99.9 -0.01 9235
28/03/2018 99.91 0.01 72548
27/03/2018 99.9 -0.02 100816
26/03/2018 99.92 -0.01 51