נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.99
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15601.57
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
04/12/2018 99.99 0 0
03/12/2018 99.99 0 0
02/12/2018 99.99 0 16195
29/11/2018 99.99 0 65434
28/11/2018 99.99 0 56978
27/11/2018 99.99 0 170059
26/11/2018 99.99 0 18985
25/11/2018 99.99 -0.01 4445
22/11/2018 100 0.01 66609
21/11/2018 99.99 0 133765
20/11/2018 99.99 0 38671
19/11/2018 99.99 0 22706
18/11/2018 99.99 0 58564
15/11/2018 99.99 0 80006
14/11/2018 99.99 0 96915