נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 99.93
שער פתיחה 99.93 0
שער ממוצע 99.91 -0.02
מחזור יומי ממוצע (שנה) 15239.97
מחזור ע.נ. 18315266
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 30000
שווי שוק 7994.4
הון רשום למסחר 8000000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
04/03/2019 06/03/2019 0 100 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
99.91 -0.02 99.93 0
99.89 -0.04 99.94 0.01
99.88 -0.05 99.95 0.02
99.85 -0.08
99.83 -0.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 99.93 0 0 0
17:24 99.93 0 1531726 1530.65
16:31 99.91 -0.02 475859 475.43
16:31 99.91 -0.02 524141 523.67
13:03 99.91 -0.02 4475859 4471.83
13:03 99.91 -0.02 524141 523.67
13:02 99.91 -0.02 33177 33.15
13:02 99.91 -0.02 3936379 3932.84
13:02 99.91 -0.02 598564 598.03
13:02 99.91 -0.02 431880 431.49
13:00 99.91 -0.02 92261 92.18
13:00 99.91 -0.02 598564 598.03
13:00 99.91 -0.02 4337715 4333.81
12:48 99.91 -0.02 209759 209.57
12:48 99.91 -0.02 525241 524.77
12:48 99.91 -0.02 20000 19.98
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/09/2018 99.93 0 18299
17/09/2018 99.93 0 712
16/09/2018 99.93 0.01 22134
13/09/2018 99.92 0.02 47
12/09/2018 99.9 -0.02 3537
06/09/2018 99.92 0 62
05/09/2018 99.92 -0.02 3812
04/09/2018 99.94 -0.01 531
03/09/2018 99.95 0.03 1759
02/09/2018 99.92 0 1
30/08/2018 99.92 -0.01 1064
29/08/2018 99.93 0 91
28/08/2018 99.93 0.01 522
27/08/2018 99.92 -0.01 951
26/08/2018 99.93 -0.01 471