נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 108.99
שער פתיחה 108.99 0
שער ממוצע 108.78 -0.2
מחזור יומי ממוצע (שנה) 145.9
מחזור ע.נ. 31031
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 9200
שווי שוק 92.56
הון רשום למסחר 85000000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
22/04/2018 30/04/2018 3 23.53 15
20/10/2018 31/10/2018 3 15
20/04/2019 30/04/2019 3 23.53 15
20/10/2019 30/10/2019 3 15
20/04/2020 30/04/2020 3 26.47 15
20/10/2020 30/10/2020 3 15
30/04/2021 30/04/2021 3 26.47 15
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
108.56 -0.39 108.88 -0.1
108.55 -0.4 108.9 -0.08
107.96 -0.95 109 0.01
107.93 -0.97 109.1 0.1
107.01 -1.82 109.15 0.15
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1117.91 הכנסות 405.24
נכסים שוטפים 929.66 רווח גולמי 139.14
נכסים בלתי שוטפים 188.25 רווח תפעולי 126.57
הון עצמי 325.74 רווח לפני מס 126.02
התחייבות שוטפות 713.16 רווח נקי 94.98
התחייבויות בלתי שוטפות 79 רווח למניה 1.89
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
13:47 108.9 -0.08 8953 9.75
13:47 108.89 -0.09 11047 12.03
10:20 108.54 -0.41 11031 11.97
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חג'ג' יצחק 38.2 196.6
חג'ג' יהודה עידו 30.45 156.7
ילין ק.נאמ 8.15 41.94
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 108.99 0 0
15/03/2018 108.99 0 0
14/03/2018 108.99 -0.12 519
13/03/2018 109.12 0 0
12/03/2018 109.12 0 0
11/03/2018 109.12 0 0
08/03/2018 109.12 0 53
07/03/2018 109.12 0 276
06/03/2018 109.12 0 65
05/03/2018 109.12 -0.02 507
04/03/2018 109.14 0 239
28/02/2018 109.14 -0.14 328
27/02/2018 109.29 -0.15 141
26/02/2018 109.45 0 0
25/02/2018 109.45 0 0
22/02/2018 109.45 -0.05 242
21/02/2018 109.5 0 0
20/02/2018 109.5 0 0