נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 150.26
שער פתיחה 150.25 -0.01
שער ממוצע 150.28 0.01
מחזור יומי ממוצע (שנה) 62316.88
מחזור ע.נ. 24060350
מספר עסקאות 30
תנועה מינימלית 20000
שווי שוק 23366.8
הון רשום למסחר 15547807000
תחזית אירועים
תאריך אקס תאריך תשלום ריבית תקופתית % פדיון מס ליחידים
תחזית אירועים
17/07/2019 30/07/2019 4 25
17/07/2020 31/07/2020 4.01 25
16/07/2021 30/07/2021 4 100 25
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
150.29 0.02 150.31 0.03
150.28 0.01 150.34 0.05
150.27 0.01 150.35 0.06
150.26 0 150.42 0.11
150.25 -0.01 150.45 0.13
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן הכנסות
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי רווח לפני מס
התחייבות שוטפות רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
12:27 150.29 0.02 105548 158.63
12:25 150.29 0.02 494452 743.11
12:18 150.29 0.02 5548 8.34
12:17 150.29 0.02 52452 78.83
11:50 150.29 0.02 27548 41.4
11:39 150.3 0.03 250000 375.75
11:39 150.3 0.03 2000000 3006
11:39 150.3 0.03 250000 375.75
11:38 150.28 0.01 20000000 30056
11:38 150.29 0.02 150000 225.43
11:38 150.29 0.02 169995 255.49
11:26 150.26 0 16634 24.99
11:26 150.26 0 68399 102.78
11:00 150.26 0 181601 272.87
10:20 150.25 -0.01 40973 61.56
10:18 150.25 -0.01 20615 30.97
10:15 150.25 -0.01 50000 75.13
10:04 150.26 0 14036 21.09
10:04 150.26 0 44064 66.21
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/05/2019 150.26 -0.01 139147
20/05/2019 150.27 -0.03 112999
19/05/2019 150.31 0.02 18329
16/05/2019 150.28 -0.02 134668
15/05/2019 150.31 0.06 79563
14/05/2019 150.22 0 130499
13/05/2019 150.22 0.05 28099
12/05/2019 150.14 0.01 20172
07/05/2019 150.12 0.01 30682
06/05/2019 150.11 0.04 87062
05/05/2019 150.05 -0.01 20467
02/05/2019 150.07 -0.07 15552
01/05/2019 150.17 0.01 32497
30/04/2019 150.16 0.04 84479
29/04/2019 150.1 0.02 47062
28/04/2019 150.07 0.01 22222
24/04/2019 150.05 0.07 6090
23/04/2019 149.94 0.03 8807