מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 371.01 0.05 710
תל בונד-תשואות שקלי 357.41 0.08 718
תל בונד-גלובל 361.38 0.05 719
תל בונד-שקלי 50 369.86 0.03 720
תל בונד שקלי 0-3 378.43 0.04 724
תל בונד שקלי 3-5 373.03 0.02 725
תל בונד שקלי 5-15 367.12 0.07 726
מק"מ 277.73 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 430.56 0 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.88 0.01 702
ממשלתיות לא צמודות 410.39 0.02 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 470.8 0.02 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282.26 0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 625.14 0.05 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע