מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.52 0.26 710
תל בונד-תשואות שקלי 361.68 0.41 718
תל בונד-גלובל 364.07 0.54 719
תל בונד-שקלי 50 374.04 0.2 720
תל בונד שקלי 0-3 376.23 0.2 724
תל בונד שקלי 3-5 375.33 0.29 725
תל בונד שקלי 5-15 373.7 0.27 726
מק"מ 277.68 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.54 0 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.96 0 702
ממשלתיות לא צמודות 413.81 -0.02 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 475.33 -0.02 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282.05 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 636.32 -0.04 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם שחרים 4617.3 0.01 140 1116961
פסגות סל שחרים 4691.03 0.05 54 1131986
הראל סל שחרים 463.64 0.05 21 1116425
תכלית שחרים סד-1 4598.26 0.06 3 1108539
תכלית שחרים סד-2 455.47 1110766