מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 374.13 -0.24 710
תל בונד-תשואות שקלי 360.81 -0.39 718
תל בונד-שקלי 50 373.61 -0.23 720
תל בונד שקלי 0-3 376.05 -0.13 724
תל בונד שקלי 3-5 374.97 -0.27 725
תל בונד שקלי 5-15 373.27 -0.25 726
מק"מ 277.67 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 325.01 0 702
ממשלתיות לא צמודות 413.99 0.04 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 475.6 0.05 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.54 0.01 703
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282 -0.01 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 636.95 0.08 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע