מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.72 -0.11 710
תל בונד-תשואות שקלי 360.11 -0.2 718
תל בונד-גלובל 362.6 -0.25 719
תל בונד-שקלי 50 373.41 -0.06 720
תל בונד שקלי 0-3 375.89 -0.04 724
תל בונד שקלי 3-5 374.37 -0.16 725
תל בונד שקלי 5-15 372.94 -0.09 726
מק"מ 277.67 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.33 -0.05 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.95 -0.02 702
ממשלתיות לא צמודות 413.98 0 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 475.58 0 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 281.99 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 637.1 0.02 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל שחר 0-2 סד-1 3125.69 0 22 1109438
קסם שחר 0-2 3163.44 1108083
תכלית שחר 0-2 3131.57 1108588