מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 370.9 0.02 710
תל בונד-תשואות שקלי 357.33 0.06 718
תל בונד-שקלי 50 369.79 0.01 720
תל בונד שקלי 0-3 378.33 0.01 724
תל בונד שקלי 3-5 372.93 0 725
תל בונד שקלי 5-15 366.98 0.03 726
מק"מ 277.73 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.86 0 702
ממשלתיות לא צמודות 410.08 -0.05 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 470.38 -0.07 700
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 430.26 -0.07 703
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282.29 0.02 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 624.16 -0.11 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע