מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 370.83 0.08 710
תל בונד-תשואות שקלי 357.12 0.17 718
תל בונד-גלובל 361.18 0.11 719
תל בונד-שקלי 50 369.74 0.06 720
תל בונד שקלי 0-3 378.29 0.09 724
תל בונד שקלי 3-5 372.95 0.07 725
תל בונד שקלי 5-15 366.87 0.08 726
מק"מ 277.73 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 430.56 0 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.86 0 702
ממשלתיות לא צמודות 410.3 0 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 470.69 0 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282.22 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 624.83 -0.01 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע