מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד שקלי 373.69 0.03 710
תל בונד-תשואות שקלי 359.79 -0.05 718
תל בונד-גלובל 361.71 -0.14 719
תל בונד-שקלי 50 373.54 0.07 720
תל בונד שקלי 0-3 376.18 0.03 724
תל בונד שקלי 3-5 374.14 -0.01 725
תל בונד שקלי 5-15 372.9 0.06 726
מק"מ 277.68 0 800
ממשל.שקל. ריבית קבועה 5-2 434.9 0.14 703
ממשל.שקל. ריבית קבועה 2-0 324.98 0 702
ממשלתיות לא צמודות 414.92 0.23 690
ממשל.שקל. ריבית קבועה 476.81 0.27 700
ממשל.שקל. ריבית משתנה 282.04 0 701
ממשל.שקל. ריבית קבועה +5 639.99 0.48 704
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית מקמ סד-1 2776.2 0.01 228 1111681
פסגות סל מקמ סד-1 277.44 1112879
פסגות סל מקמ סד-2 277.54 1121771
הראל סל מקמ 277.62 1123223
קסם מקמ 2772.6 1111665