מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.29 0.02 707
תל בונד 40 320.46 -0.04 708
תל בונד 60 332.81 -0.01 709
תל בונד-צמודות 333.99 0 711
תל בונד צמודות-יתר 337.6 0.01 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.26 0.01 713
תל בונד תשואות 353.03 -0.07 714
תל בונד-מאגר 341.28 -0.01 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.76 0.03 716
תל בונד-לא צמודות 347.86 -0.03 717
תל בונד צמודות 0-3 333.51 -0.01 721
תל בונד צמודות 3-5 334.32 -0.02 722
תל בונד צמודות 5-15 333.97 0.01 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.88 0.03 637
ממשלתיות 10-5 שנים 352.75 0.16 658
צמודות מדד ממשלתיות 344.15 0.06 605
אג"ח כללי ממשלתי 354.68 0.02 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.13 0.03 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם ממשלתי כללי 3450.96 0.01 331 1118231