מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 346.25 0 707
תל בונד 40 323.22 0 708
תל בונד 60 335.67 0 709
תל בונד-צמודות 337.08 0 711
תל בונד צמודות-יתר 341.34 0 712
תל בונד צמודות-בנקים 321.4 0 713
תל בונד תשואות 352.54 0 714
תל בונד-מאגר 342.5 0 715
תל בונד-ריבית משתנה 332.9 0 716
תל בונד-לא צמודות 346.4 0 717
תל בונד צמודות 0-3 337.33 0 721
תל בונד צמודות 3-5 337.27 0 722
תל בונד צמודות 5-15 336.62 0 723
ממשלתיות 2-0 שנים 239.85 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 355.46 0 658
צמודות מדד ממשלתיות 345.16 0 605
אג"ח כללי ממשלתי 353.27 0 602
ממשלתיות 5-2 שנים 275.95 0 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע