מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 346.86 0.08 707
תל בונד 40 323.77 0.08 708
תל בונד 60 336.26 0.08 709
תל בונד-צמודות 337.69 0.08 711
תל בונד צמודות-יתר 342.01 0.07 712
תל בונד צמודות-בנקים 321.95 0.07 713
תל בונד תשואות 354.09 0.13 714
תל בונד-מאגר 342.76 0.07 715
תל בונד-ריבית משתנה 333.05 0.01 716
תל בונד-לא צמודות 345.79 0.07 717
תל בונד צמודות 0-3 337.9 0.09 721
תל בונד צמודות 3-5 338 0.08 722
תל בונד צמודות 5-15 337.25 0.07 723
ממשלתיות 2-0 שנים 240.03 0.1 637
ממשלתיות 10-5 שנים 355.73 -0.03 658
צמודות מדד ממשלתיות 345.29 0.05 605
אג"ח כללי ממשלתי 353.3 0.02 602
ממשלתיות 5-2 שנים 276.03 0.04 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
קסם גליל 5-10 סד-א2 3442.07 -0.15 924 1117001
תכלית גליל 5-10 סד-1 3591 -0.06 311 1108570
תכלית גליל 5-10 סד-4 357.01 -0.06 241 1110824
הראל סל גליל 5-10 347.87 -0.13 208 1120864
פסגות סל גליל 5-10 סד-2 342.2 -0.12 85 1125251
פסגות סל גליל 5-10 סד-1 343.5 -0.06 51 1118389
תכלית גליל 5-10 סד-2 3424.51 -0.06 47 1109263
פסגות סל גליל 5-10 סד-3 342.1 -0.1 10 1101377
קסם גליל 5-10 סד-א1 3601.04 1108075
פסגות סל גליל 5-10 סד-4 357.2 1108182
תכלית גליל 5-10 סד-3 342.04 1110816