מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 347.15 0.08 707
תל בונד 40 324.01 0.07 708
תל בונד 60 336.53 0.08 709
תל בונד-צמודות 337.93 0.07 711
תל בונד צמודות-יתר 342.17 0.05 712
תל בונד צמודות-בנקים 322.08 0.04 713
תל בונד תשואות 354.28 0.05 714
תל בונד-מאגר 342.86 0.03 715
תל בונד-ריבית משתנה 333.15 0.03 716
תל בונד-לא צמודות 345.84 0.01 717
תל בונד צמודות 0-3 338.07 0.05 721
תל בונד צמודות 3-5 338.23 0.07 722
תל בונד צמודות 5-15 337.54 0.09 723
ממשלתיות 2-0 שנים 239.91 -0.05 637
ממשלתיות 10-5 שנים 355.72 0 658
צמודות מדד ממשלתיות 345.26 -0.01 605
אג"ח כללי ממשלתי 353.18 -0.03 602
ממשלתיות 5-2 שנים 275.97 -0.02 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע