מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.28 0 707
תל בונד 40 320.58 0.04 708
תל בונד 60 332.87 0.02 709
תל בונד-צמודות 334.14 0.04 711
תל בונד צמודות-יתר 338.06 0.14 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.42 0.05 713
תל בונד תשואות 353.04 0 714
תל בונד-מאגר 341.4 0.04 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.77 0 716
תל בונד-לא צמודות 347.95 0.03 717
תל בונד צמודות 0-3 333.61 0.03 721
תל בונד צמודות 3-5 334.56 0.07 722
תל בונד צמודות 5-15 334.24 0.08 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.94 0.03 637
ממשלתיות 10-5 שנים 353.89 0.32 658
צמודות מדד ממשלתיות 345.29 0.33 605
אג"ח כללי ממשלתי 355.65 0.27 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.54 0.15 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פסגות סל תל בונד 60 סד-3 3319.33 -0.01 620 1134550
תכלית תל בונד 60 סד-2 324.02 0 499 1109222
קסם תל בונד 60 3232.1 0.04 362 1109248
תכלית תל בונד 60 סד-1 3247.14 0.02 244 1109362
פסגות סל תל בונד 60 סד-1 3214.99 0.02 158 1109420
הראל סל תל בונד 60 324.01 0.01 104 1113257
פסגות סל תל בונד 60 סד-2 325.15 0.02 39 1109479