מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.49 -0.17 707
תל בונד 40 320.63 -0.11 708
תל בונד 60 332.99 -0.14 709
תל בונד-צמודות 334.13 -0.12 711
תל בונד צמודות-יתר 337.64 -0.04 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.32 -0.07 713
תל בונד תשואות 353.67 -0.22 714
תל בונד-מאגר 341.62 -0.12 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.79 0 716
תל בונד-לא צמודות 348.4 -0.18 717
תל בונד צמודות 0-3 333.52 -0.08 721
תל בונד צמודות 3-5 334.51 -0.1 722
תל בונד צמודות 5-15 334.18 -0.16 723
אג"ח כללי ממשלתי 354.5 0 602
צמודות מדד ממשלתיות 343.99 0.03 605
ממשלתיות 2-0 שנים 237.91 -0.03 637
ממשלתיות 5-2 שנים 272.84 -0.03 646
ממשלתיות 10-5 שנים 352.19 -0.01 658
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
הראל סל תל בונד צמוד 332.64 -0.05 872 1127778
קסם תל בונד צמוד 3315.81 -0.03 209 1127828
פסגות סל תל בונד צמוד 3311.47 -0.08 31 1127760