מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 347.21 0.1 707
תל בונד 40 324.01 0.07 708
תל בונד 60 336.56 0.09 709
תל בונד-צמודות 337.92 0.07 711
תל בונד צמודות-יתר 342.06 0.01 712
תל בונד צמודות-בנקים 322.06 0.03 713
תל בונד תשואות 354.25 0.05 714
תל בונד-מאגר 342.87 0.03 715
תל בונד-ריבית משתנה 333.02 -0.01 716
תל בונד-לא צמודות 345.93 0.04 717
תל בונד צמודות 0-3 338.05 0.04 721
תל בונד צמודות 3-5 338.12 0.04 722
תל בונד צמודות 5-15 337.59 0.1 723
ממשלתיות 2-0 שנים 240.01 -0.01 637
ממשלתיות 10-5 שנים 355.81 0.02 658
צמודות מדד ממשלתיות 345.44 0.04 605
אג"ח כללי ממשלתי 353.39 0.03 602
ממשלתיות 5-2 שנים 275.99 -0.01 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע