מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.3 -0.17 707
תל בונד 40 320.47 -0.15 708
תל בונד 60 332.81 -0.16 709
תל בונד-צמודות 333.97 -0.14 711
תל בונד צמודות-יתר 337.5 -0.09 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.21 -0.14 713
תל בונד תשואות 353.17 -0.22 714
תל בונד-מאגר 341.3 -0.12 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.7 -0.01 716
תל בונד-לא צמודות 347.98 -0.09 717
תל בונד צמודות 0-3 333.44 -0.1 721
תל בונד צמודות 3-5 334.36 -0.14 722
תל בונד צמודות 5-15 333.94 -0.15 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.84 0.04 637
ממשלתיות 10-5 שנים 352.28 0.07 658
צמודות מדד ממשלתיות 343.92 0.02 605
אג"ח כללי ממשלתי 354.6 0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.98 0.06 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע