מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.58 0.15 707
תל בונד 40 320.66 0.17 708
תל בונד 60 333.05 0.16 709
תל בונד-צמודות 334.08 0.15 711
תל בונד צמודות-יתר 337.28 0.12 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.13 0.07 713
תל בונד תשואות 354.17 0.24 714
תל בונד-מאגר 341.58 0.21 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.78 0.02 716
תל בונד-לא צמודות 348.59 0.23 717
תל בונד צמודות 0-3 333.53 0.05 721
תל בונד צמודות 3-5 334.39 0.13 722
תל בונד צמודות 5-15 334.17 0.25 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.7 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.34 0 658
צמודות מדד ממשלתיות 343.16 0.04 605
אג"ח כללי ממשלתי 354.17 0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.35 -0.04 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
תכלית תל בונד תשואות 3515.37 0.22 2118 1128453
קסם תל בונד תשואות 3510.87 0.17 905 1128545
פסגות סל תל בונד תשואות 3512.72 0.21 303 1128529
הראל סל תל בונד תשואות 350.51 0.22 94 1128578