מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.58 0.15 707
תל בונד 40 320.66 0.17 708
תל בונד 60 333.05 0.16 709
תל בונד-צמודות 334.08 0.15 711
תל בונד צמודות-יתר 337.28 0.12 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.13 0.07 713
תל בונד תשואות 354.17 0.24 714
תל בונד-מאגר 341.58 0.21 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.78 0.02 716
תל בונד-לא צמודות 348.59 0.23 717
תל בונד צמודות 0-3 333.53 0.05 721
תל בונד צמודות 3-5 334.39 0.13 722
תל בונד צמודות 5-15 334.17 0.25 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.7 0 637
ממשלתיות 10-5 שנים 351.34 0 658
צמודות מדד ממשלתיות 343.16 0.04 605
אג"ח כללי ממשלתי 354.17 0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 272.35 -0.04 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע