מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
תל בונד 20 343.21 -0.19 707
תל בונד 40 320.59 -0.11 708
תל בונד 60 332.83 -0.15 709
תל בונד-צמודות 333.99 -0.13 711
תל בונד צמודות-יתר 337.57 -0.07 712
תל בונד צמודות-בנקים 318.24 -0.13 713
תל בונד תשואות 353.29 -0.18 714
תל בונד-מאגר 341.33 -0.11 715
תל בונד-ריבית משתנה 331.66 -0.02 716
תל בונד-לא צמודות 347.97 -0.1 717
תל בונד צמודות 0-3 333.54 -0.07 721
תל בונד צמודות 3-5 334.39 -0.13 722
תל בונד צמודות 5-15 333.92 -0.16 723
ממשלתיות 2-0 שנים 237.8 0.02 637
ממשלתיות 10-5 שנים 352.18 0.05 658
צמודות מדד ממשלתיות 343.94 0.03 605
אג"ח כללי ממשלתי 354.59 0.01 602
ממשלתיות 5-2 שנים 273.04 0.08 646
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע