מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
דולר ארה"ב 3.62 -0.44 9001
ליש"ט 4.75 -0.78 9003
אירו 4.17 -0.77 9004
דולר אוסטרלי 2.67 -0.68 9301
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע