נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 13484
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 16.83
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 15
שווי שוק 524.53
הון רשום למסחר 3890000
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 13484 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 13484 0 0
13/11/2018 13484 0 0
12/11/2018 13484 0 0
11/11/2018 13484 0 0
08/11/2018 13484 0 0
07/11/2018 13484 0.16 38
06/11/2018 13462 0 0
05/11/2018 13462 0 0
04/11/2018 13462 0.28 43
01/11/2018 13424 0 0
31/10/2018 13424 0 0
29/10/2018 13424 -0.62 57
28/10/2018 13508 0 0
25/10/2018 13508 0 0
24/10/2018 13508 0 0
23/10/2018 13508 0 0
22/10/2018 13508 0 0
21/10/2018 13508 0 0
18/10/2018 13508 0 0
17/10/2018 13508 -0.33 9
16/10/2018 13553 0 0
חשיפת התעודה למדדים
נכס בסיס אחוז בנכס בסיס
תל בונד 60 25.98
צמודות מדד ממשלתיות 25.8
ת"א 125 20.13
ממשל.שקל. ריבית משתנה 14.1
ממשל.שקל. ריבית קבועה 13.99