נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 12110
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 3.23
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק 0
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
חשיפת התעודה למדדים
נכס בסיס אחוז בנכס בסיס
ת"א 125 41.24
צמודות מדד ממשלתיות 19.6
תל בונד 60 9.85
ממשל.שקל. ריבית משתנה 9.82
תל בונד שקלי 9.75
ממשל.שקל. ריבית קבועה 9.74