ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.08 3.18 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.09 2.53 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 2.93 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.39 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.08 4.07 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.17 3.89 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 3.01 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 2.55 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.13 4.1 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.13 3.87 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.62 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.13 3.87 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.1 2.39 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.1 1.27 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.14 1.61 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.24 3.77 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.17 2.19 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.09 2.41 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.08 2.33 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.07 2.74 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 1.91 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.67 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 4.03 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.26 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 1.8 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.14 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 2.01 008|143|000
+ מניות בארץ -0.03 6.27 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 5.83 002|017|046
^ ת"א 125 -0.32 6.28 002|017|047
^ ת"א 90 -0.28 10.1 002|017|048
^ יתר 0.17 0.37 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.35 2.03 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.02 3.22 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.08 9.08 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.15 -1.76 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 7.07 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות 0 5.81 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.11 17.56 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.14 22.64 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 2.12 006|096|000
+ אגד קרנות 0.04 -2.27 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.92 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.46 -6.47 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.46 -6.47 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אושן גמישה 101.51 101.51 0.46 5119995
אזימוט השקעות 137.94 137.94 -0.33 5114285
אילים גמישה 107.66 107.69 0.14 5123732
אלומות גמישה 106.51 106.51 0.3 5123989
אלטשולר שחם גמישה 109.79 109.79 -0.74 5124201
אלפא ביתא השקעות 98.06 98.06 0.37 5126362
אנליסט גמישה 4428.21 4428.21 -0.21 5120795
אנליסט השקעות 666.31 666.31 0.38 5101639
אפסילון גמישה 106.56 106.56 0.1 5124920
ברק גמישה 96.51 96.51 -0.28 5121066
דיאמונד גמישה 111.63 111.63 -0.42 5123609
הראל אודם 206.18 210.3 0.2 5100169
הראל גמישה (היובל) 283.92 283.92 0.37 5110556
הראל השקעות גמישה 633.32 633.32 -0.26 5120779
הראל לשם 107.75 109.91 0.02 5122114
הראל ספיר 325.34 331.85 -0.06 5103999
טנדם גמישה 102.95 102.95 0.14 5125513
ילין לפידות גמישה 199.44 199.44 0.12 5114087
ילין לפידות השקעות 100.6 100.6 0.24 5124961
יצירה גמישה 114.89 114.89 0.09 5124268
כוון גמישה 237.93 237.93 0.4 5126420
מגדל גמישה 108.82 108.83 0.33 5123799
מודלים גמישה 124.23 126.09 -0.08 5115829
מור גמישה 226.94 226.94 -0.06 5109731
מיטב LONG RUN 198.03 199.03 0.34 5102207
מיטב גמישה 322.33 322.34 -0.13 5104765
מיטב סקיי השקעות 517.51 517.56 0.32 5520044
מיטב פוקוס גמישה 103.04 103.04 0.46 5126081
סיגמא גמישה 102.82 102.82 0.27 5124060
פורטה השקעות 104.99 104.99 0.18 5124995
פסגות Flex 100.72 100.72 0.39 5125380
פסגות LONG RUN 100.39 100.39 0.17 5119748
פסגות ספיר גמישה 106.98 109.12 0.07 5122064
פסגות תיק השקעות גמיש 144.68 144.68 0.17 5118146
קוואנטום גמישה 96.62 96.62 0.41 5127014
קסם אקסלנס גמישה 1444.33 1444.33 0.4 5124052
קסם אקסלנס תיק השקעות גמיש 51.92 51.92 0.17 5103643
שקדי שוקי הון גמישה 110.79 110.79 0.46 5122833
תלתן גמישה 104.75 104.75 -0.08 5124797