ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.08 3.18 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.09 2.53 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 2.93 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.39 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.08 4.07 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.17 3.89 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 3.01 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 2.55 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.13 4.1 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.13 3.87 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.62 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.13 3.87 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.1 2.39 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.1 1.27 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.14 1.61 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.24 3.77 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.17 2.19 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.09 2.41 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.08 2.33 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.07 2.74 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 1.91 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.67 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 4.03 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.26 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 1.8 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.14 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 2.01 008|143|000
+ מניות בארץ -0.03 6.27 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 5.83 002|017|046
^ ת"א 125 -0.32 6.28 002|017|047
^ ת"א 90 -0.28 10.1 002|017|048
^ יתר 0.17 0.37 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.35 2.03 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.02 3.22 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.08 9.08 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.15 -1.76 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 7.07 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות 0 5.81 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.11 17.56 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.14 22.64 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 2.12 006|096|000
+ אגד קרנות 0.04 -2.27 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.92 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.46 -6.47 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.46 -6.47 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 4A תא SME 115.48 115.48 0.5 5118997
MTF טכנולוגיות ישראל 121.29 121.29 -0.3 5119250
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 122.97 122.97 -0.18 5122288
MTF מניות דיבידנד ישראל 115.24 115.24 -0.4 5115423
MTF תא - SME 150 95.59 95.59 0.02 5124714
MTF תא 125 סד - 1 150.36 150.36 -0.28 5109889
MTF תא 125 סד - 2 105.79 105.79 -0.28 5123385
MTF תא 35 סד - 1 150.38 150.38 -0.24 5109897
MTF תא 35 סד - 2 101.85 101.85 -0.24 5123377
MTF תא 90 156.03 156.03 -0.43 5109905
MTF תא צמיחה 104.75 104.75 -0.08 5123641
PTF אינדקס מניות Large Cap 103.99 103.99 -0.2 5125232
PTF אינדקס מניות Mid Cap 101.13 101.13 -0.25 5125224
PTF אינדקס מניות Small-Mid Cap 97.81 97.81 0.23 5125240
PTF מניות תא 110% 125.28 125.28 -0.4 5119573
PTF תא 125 143.46 143.46 -0.28 5112628
א.ש Smart beta Large Cap TA 111.5 111.5 -0.32 5121306
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 132.64 132.64 -0.63 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 128.7 128.7 -0.43 5119219
אושן תיק מניות 149.22 149.22 -0.13 5119987
אזימוט מניות דיבידנד 102.23 102.23 -0.6 5127006
אי.בי.אי סל תא 125 141.3 141.3 -0.28 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 101.18 101.18 -0.39 5124755
איביאי יתר 823.54 823.54 0.09 5100144
איביאי מניות 167.93 167.93 -0.26 5102132
איביאי מניות אקטיב 99.71 99.71 -0.28 5103494
איביאי סל נדלן מניב ישראל 148.13 148.13 0.11 5120282
איביאי סל תא 35 336.61 336.61 -0.24 5101506
איביאי סל תא 90 137.61 137.61 -0.42 5115126
איביאי תא 125 3557.96 3557.96 -0.49 5126354
איילון מניות 156.89 156.89 -0.24 5101381
איילון מניות בנקים 151.07 151.07 -0.05 5104922
איילון משקל שווה תא 35 141.33 141.33 0.01 5117742
אילים מנייתית 161.68 161.69 -0.44 5106810
אימפקט מניות 106.86 106.86 -0.36 5120225
אלומות מניות ישראל 108.88 108.88 -0.35 5124649
אלומות מניות תא 125 148.17 148.17 -0.36 5101068
אלטשולר סופה מניות 1315.12 1315.12 0.51 5126701
אלטשולר שחם יתר 375.99 375.99 0.09 5105903
אלטשולר שחם נדלן 493.4 493.4 -0.11 5103700
אלטשולר שחם תא 125 119.46 119.46 0.23 5122080
אלטשולר שחם תא MID CAP STOCK PICKING 118.62 118.62 -0.18 5102298
אלפא ביתא מניות כללי 117.84 117.84 -0.16 5124144
אלפא טק מניות ישראל 100.89 100.89 -0.04 5125836
אניגמה מניות ישראל 98.19 98.19 -0.35 5126222
אנליסט מניות 6594.55 6594.55 -0.26 5120811
אנליסט מניות MID CAP קטנות 1050.24 1050.24 0.05 5126685
אנליסט מניות ואסטרטגיות 230.38 230.38 -0.48 5104328
אנליסט מניות ישראל 290.02 290.02 -0.26 5101258
אנליסט מניות ממוקדת 114.43 114.43 -0.36 5115027
אנליסט נדלן 386.52 386.52 0.25 5101266
אנליסט תעשיות 2077.53 2077.53 0.07 5120837
אפסילון יתר 187.37 187.37 0.15 5100946
אפסילון נבחרת מניות 111.41 111.41 0.01 5118708
אקסיומה תא 125 164.34 164.34 -0.57 5108865
ברומטר מניות 103.75 103.75 -0.23 5124979
ברק מניות 110.82 110.82 -0.35 5123591
דולפין מניות 123.61 123.61 0.01 5123336
דיאמונד מניות 93.84 93.84 -0.05 5116736
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 169.7 169.7 -0.36 5104799
דיביאם גז ונפט 76.79 76.79 -0.36 5107909
הורייזן מניות ישראל 122.38 122.38 -0.08 5118930
הראל אופטימום מניות ישראל 3314.18 3314.18 -0.33 5110374
הראל אינדקס מניות EW - Large Cap 102.52 102.52 -0.27 5125307
הראל אינדקס מניות EW - Mid Cap 101.27 101.27 -0.28 5125299
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 101.86 101.86 -0.23 5125315
הראל יתר 357.14 357.14 -0.13 5111455
הראל מחקה תא 125 104.83 104.83 -0.28 5122510
הראל מניות 144.2 144.2 -0.2 5107842
הראל מניות ישראל 143.67 143.67 -0.08 5118849
הראל מניות ישראל Mid Cap 3138.59 3138.59 0.6 5111299
הראל מניות ממוקדת 660.25 660.25 -0.3 5111695
הראל מניות ערך 11711.75 11711.75 0.18 5111133
הראל מסלול מניות 283.59 283.59 -0.26 5101662
הראל מעוף בריבוע 181.31 181.31 -0.48 5111570
הראל משאבי גז ואנרגיה 201.24 201.24 0.01 5102876
הראל נבחרת ביומד 1988.6 1988.6 -0.59 5111190
הראל נבחרת מניות 1103.97 1103.97 -0.31 5111273
הראל תא 125 3206.97 3206.97 -0.35 5110051
הראל תא 35 664.48 664.48 -0.3 5110598
טופ אלפא מניות 166.78 166.78 -0.18 5114152
ילין לפידות יתר 393.77 393.77 0.28 5108873
ילין לפידות מניות ישראל 206.42 206.42 0.05 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 155.17 155.17 0.21 5119508
ילין לפידות מנייתית 277.27 277.27 0.35 5106273
כוון מניות ישראל 144.74 144.74 -0.22 5126560
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 236.28 236.28 -0.45 5131453
מגדל אפיקים מניות 1352.43 1352.43 0.64 5108014
מגדל ביומד 53.89 53.9 -0.54 5116165
מגדל דיבידנד ישראל חייבת 3136.13 3136.29 0.25 5131214
מגדל יתר 678.13 678.15 0.15 5126487
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2190.2 2190.24 0.06 5131271
מגדל נדלן 1315.68 1315.74 0.2 5131297
מגדל תא 35 739.55 739.55 -0.18 5131354
מודלים מניות תא 35 289.58 289.58 -0.08 5126461
מור יתר 123.73 123.73 0.15 5124326
מור מניות ישראל 162.81 162.81 -0.18 5119466
מור מניות ערך 103.58 103.58 0.47 5125257
מור מנייתית 232.74 232.74 -0.15 5107701
מור נדלן 122.59 122.59 0.32 5124300
מיטב גז ונפט עד 120% 227.1 227.1 -0.22 5101951
מיטב מניות 1107.77 1107.85 -0.12 5113618
מיטב מניות Buy Side 215.82 215.83 0.33 5104153
מיטב מניות MID CAP 391.94 391.94 -0.46 5103296
מיטב מניות בניהול ממוקד 1290.83 1290.97 0.38 5113758
מיטב מניות ישראל 339.13 339.13 -0.17 5100474
מיטב מנייתית 658.55 658.58 0.1 5113964
מיטב סקיי מניות 228.37 228.38 -0.21 5103692
מיטב תא 125 פלוס 97.1 97.1 -0.4 5104567
מיטב תא All-Share 109.29 109.29 -0.55 5124938
מיטב תיק מניות 110.83 110.83 -0.16 5124946
סיגמא מניות כללי 143.32 143.32 -0.2 5120613
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 108.8 108.8 0.41 5106968
סלע מניות 110.3 110.3 0 5123815
פורטה מניות 106.72 106.72 -0.08 5125018
פיטנגו מניות כללי 81.37 81.37 0.56 5109129
פסגות יתר 1261.09 1261.09 0.19 5110820
פסגות מניות והזדמנויות אגח 113.09 113.09 0.13 5123716
פסגות מניות ישראליות 140.23 140.23 0.23 5118898
פסגות מניות צמיחה ישראל 123.36 123.36 0.06 5122338
פסגות מנייתית מנגנון LV 254.99 254.99 0.08 5105762
פסגות תא 125 מנוהלת 1506.37 1506.37 -0.1 5110788
פסגות תא 35 INDEX PLUS 112.4 112.4 -0.22 5119755
פסגות תא 90 ויתר 2734.77 2734.77 -0.14 5110713
פסגות תא MID CAP 222.36 222.36 0.37 5116892
פסגות תא Stock Picking 383.37 383.37 -0.13 5100722
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 101.65 101.65 -0.2 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1815.32 1815.32 -0.25 5110754
פרופאונד מנייתית 153.23 153.23 -0.26 5119854
קסם KTF תא 125 135.3 135.3 -0.28 5113345
קסם KTF תא 35 105.54 105.54 -0.24 5124490
קסם KTF תל אביב 90 110.72 110.72 -0.42 5124508
קסם אקסלנס גז ונפט 168.2 168.2 0.03 5124292
קסם אקסלנס יתר 238.41 238.41 0.38 5112115
קסם אקסלנס מניות 128.12 128.12 0.5 5112834
קסם אקסלנס מניות ישראל 322.74 322.74 -0.13 5124219
קסם אקסלנס מניות פרימיום 104.78 104.78 0.04 5106018
קסם אקסלנס מנייתית 135.33 135.33 0.45 5121256
קסם אקסלנס משקל שווה תא 125 120.85 120.85 -0.27 5115662
קסם אקסלנס תא 125 148.99 148.99 -0.26 5100755
רוטשילד ישראל 77 77 -0.25 5101167
תכלית TTF תא 125 120.71 120.71 -0.28 5114657
תכלית TTF תא 35 92.69 92.69 -0.24 5109418
תכלית TTF תא 90 125.72 125.72 -0.42 5118740
תכלית TTF תל אביב SME 60 89.68 89.68 0.5 5124540
תמיר פישמן מניות 127.91 127.91 0.61 5120522