ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.09 3.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.66 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.1 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.44 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.07 4.09 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0 3.83 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 3.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 2.56 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.16 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.25 4.03 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 2.72 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 4.06 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.38 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.97 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.34 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 2.58 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.43 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.03 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 0.7 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0 4.31 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.94 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.18 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 6.09 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 5.18 002|017|046
^ ת"א 125 0.46 6.1 002|017|047
^ ת"א 90 0.58 10.28 002|017|048
^ יתר 0.07 0.26 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.52 2.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.21 3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.31 8.28 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.9 -2.71 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.19 6.89 002|019|000
+ קרן כספית -0.05 -0.6 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.38 -5.66 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.37 -5.29 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.56 12.94 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.19 19.88 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.24 3.74 003|021|061
^ מניות אסיה -0.02 16.47 003|021|100
^ מניות סין -0.33 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 11.42 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.63 19.35 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.02 10.03 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.34 17.22 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.17 5.08 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.35 0.26 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.24 14.31 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.59 10.97 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.19 9.26 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.38 9.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.23 -1.78 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.35 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.23 11.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.39 -3.95 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.03 1.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.36 -3.78 011|140|000
גמישות 0.12 5.66 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.23 17.94 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.34 23.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 2.26 006|096|000
+ אגד קרנות -0.24 -2.09 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.08 2.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.36 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.23 1.21 121|114|117
חו"ל כללי -0.05 1.06 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -7.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -7.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.6 11.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.6 11.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF תא 35 סד - 1 150.74 150.74 0.39 5109897
MTF תא 35 סד - 2 102.1 102.1 0.39 5123377
PTF אינדקס מניות Large Cap 104.2 104.2 0.1 5125232
א.ש Smart beta Large Cap TA 111.86 111.86 0.73 5121306
איביאי סל תא 35 337.42 337.42 0.39 5101506
איילון משקל שווה תא 35 141.31 141.31 0.43 5117742
הראל אינדקס מניות EW - Large Cap 102.8 102.8 0.32 5125307
הראל מעוף בריבוע 182.19 182.19 0.61 5111570
הראל תא 35 666.46 666.46 0.32 5110598
מגדל תא 35 740.92 740.92 0.48 5131354
מודלים מניות תא 35 289.82 289.82 -0.07 5126461
פסגות תא 35 INDEX PLUS 112.65 112.65 0.47 5119755
קסם KTF תא 35 105.79 105.79 0.39 5124490
תכלית TTF תא 35 92.91 92.91 0.39 5109418