ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 1.85 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.05 1.17 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.05 1.64 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 2.01 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.04 2.7 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.03 2.82 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.04 1.54 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.02 0.81 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.03 2.7 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.18 1.71 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.03 1.27 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 2.35 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.02 1.4 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.11 1.3 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.09 1.16 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.09 2.95 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.1 1.69 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.03 1.22 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.05 1.44 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.08 1.44 009|146|000
+ מניות בחו"ל 0.65 15.39 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.48 11.09 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.12 11.1 003|021|061
^ מניות אסיה 0.48 18.74 003|021|100
^ מניות סין 0.21 24.22 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.63 19.29 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.52 17.32 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.6 16.8 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.71 15.97 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 1.48 5.56 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.81 3.73 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.69 21.23 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.45 15.91 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.4 8.96 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.6 13.28 003|023|131
+ קרן כספית 0.05 0.72 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.26 2.85 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.25 3.2 007|027|132
+ מניות בארץ -0.45 3.09 002|000|000
^ ת"א 35 -0.46 9.37 002|017|046
^ ת"א 125 -0.62 5.03 002|017|047
^ ת"א 90 -0.81 5.04 002|017|048
^ יתר -0.39 -6.65 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.88 -3.28 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.67 2.3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.44 7.73 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.86 -9.16 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.36 3.22 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.16 0.46 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.18 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.32 1.13 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.18 0.56 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.14 0.32 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.12 0.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.14 0.75 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל 0.24 0.3 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.35 0.89 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.02 7.2 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.53 2.07 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.08 -2.05 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.33 1.58 011|140|000
גמישות -0.05 9.04 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.6 22.07 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.75 27.23 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.02 -0.17 006|096|000
חו"ל כללי 0.11 2.27 102|000|000
+ אגד קרנות 0.25 1.18 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.04 0.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.33 1.27 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.41 0.12 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.35 4.2 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.35 4.2 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.37 17.01 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.37 17.01 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מדד תא 125 - ממוקדת בנקים 124.38 124.38 -0.5 5122288
MTF תא 125 סד - 1 152.77 152.77 -0.62 5109889
MTF תא 125 סד - 2 107.5 107.5 -0.62 5123385
PTF תא 125 145.75 145.75 -0.62 5112628
א.ש Smart beta Low Volatility תא 125 130.51 130.51 -0.83 5119201
א.ש SmartBeta מולטי פקטור תא 125 129.88 129.88 -0.92 5119219
אי.בי.אי סל תא 125 143.48 143.48 -0.62 5113063
אי.בי.אי. סל תא Low Volatility High Dividend 125 100.49 100.49 -0.65 5124755
איביאי תא 125 3499.26 3499.26 -0.62 5126354
אלומות מניות תא 125 147.92 147.92 -1.04 5101068
אלטשולר שחם תא 125 116.77 116.77 -0.58 5122080
אנליסט מניות ישראל 288.72 288.72 -0.52 5101258
אנליסט מניות ממוקדת 113.84 113.84 -0.44 5115027
אקסיומה תא 125 167.25 167.25 -0.45 5108865
דיביאם אחזקות בעלי עניין- תא 125 168.61 168.61 -1 5104799
הראל אינדקס מניות ישראל EW - 100 99.82 99.82 -0.91 5125315
הראל מחקה תא 125 106.49 106.49 -0.62 5122510
הראל מסלול מניות 286.8 286.8 -0.27 5101662
הראל תא 125 3214.76 3214.76 -0.53 5110051
מגדל M.Q.MODEL מניות ישראל 233.24 233.24 -0.93 5131453
מור מנייתית 231.84 231.84 -0.37 5107701
מיטב מניות ישראל 342.26 342.27 -0.4 5100474
מיטב תא 125 פלוס 97.54 97.54 -0.58 5104567
מיטב תיק מניות 114.76 114.76 -0.16 5124946
סיגמא תא 125 ו - LARGE CAP 108.78 108.78 0.05 5106968
פסגות תא 125 מנוהלת 1495.51 1495.51 -0.59 5110788
פסגות תיק מניות מחקר פנימי 102.02 102.02 -0.52 5115860
פסגות תיק מניות ממוקד 1830.67 1830.67 -0.64 5110754
קסם KTF תא 125 137.43 137.43 -0.63 5113345
קסם אקסלנס מניות ישראל 317.86 317.86 -0.59 5124219
קסם אקסלנס משקל שווה תא 125 119.7 119.7 -0.88 5115662
תכלית TTF תא 125 122.63 122.63 -0.62 5114657