ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 2.85 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.06 2.18 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 2.61 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.04 3.06 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.07 3.75 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.19 3.67 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 2.66 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 2.41 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.15 3.61 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.11 3.24 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.06 2.33 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.11 3.38 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.09 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.02 1.11 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 1.36 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.05 3.33 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 1.9 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 2.08 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.05 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.46 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.63 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.03 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.54 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.49 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 1.93 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.5 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 0.96 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 1.78 008|143|000
+ מניות בארץ 0.1 5.77 002|000|000
^ ת"א 35 0.13 5.16 002|017|046
^ ת"א 125 0.48 6.01 002|017|047
^ ת"א 90 0.62 9.43 002|017|048
^ יתר 0.03 -0.15 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.61 1.09 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.97 2.55 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.06 8.21 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.1 -2.06 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.09 6.55 002|019|000
+ קרן כספית 0.12 -0.38 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.07 007|026|000
^ כספית דולר 0.99 -3.85 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.01 -3.48 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.61 11.79 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.71 16.2 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.16 1.32 003|021|061
^ מניות אסיה -0.73 14.99 003|021|100
^ מניות סין 0.19 22.91 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.29 11.25 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.16 17.1 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.33 16.44 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.92 3.92 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.88 -1.94 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.39 13.39 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.09 10.49 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.92 7.65 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.15 9.62 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.49 -1.3 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.84 -3.17 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.47 11.58 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.72 -2.61 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 0.51 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.79 -2.56 011|140|000
גמישות -0.08 5.45 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -1.14 15.97 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.51 20.62 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 1.86 006|096|000
+ אגד קרנות 0.59 -1.32 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 1.65 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.85 -2.63 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.22 1.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.23 -5.56 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.23 -5.56 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.32 11.61 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.32 11.61 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 4A תא SME 113.85 113.85 -0.09 5118997
MTF תא צמיחה 104.2 104.2 0.3 5123641
PTF אינדקס מניות Small-Mid Cap 96.81 96.81 -0.07 5125240
איביאי יתר 817.34 817.34 0.26 5100144
אלטשולר שחם יתר 373.67 373.67 0.23 5105903
אפסילון יתר 185.58 185.58 0.19 5100946
הראל יתר 354.53 354.53 -0.73 5111455
ילין לפידות יתר 390.19 390.19 -0.27 5108873
מגדל יתר 682.02 682.04 0.57 5126487
מור יתר 122.92 122.92 0.23 5124326
פסגות יתר 1251.1 1251.1 0.08 5110820
פסגות מניות והזדמנויות אגח 112.42 112.42 -0.59 5123716
קסם אקסלנס יתר 237.47 237.47 -0.39 5112115
תכלית TTF תל אביב SME 60 88.42 88.42 -0.09 5124540