ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי נתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.08 3.18 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.09 2.53 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.08 2.93 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.39 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.08 4.07 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.17 3.89 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.1 3.01 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 2.55 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.13 4.1 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.13 3.87 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.09 2.62 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.13 3.87 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.1 2.39 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.1 1.27 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.14 1.61 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.24 3.77 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.17 2.19 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.09 2.41 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.08 2.33 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.07 2.74 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.02 1.91 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.67 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 4.03 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 2.26 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.03 1.8 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0 1.14 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0 2.01 008|143|000
+ מניות בארץ -0.03 6.27 002|000|000
^ ת"א 35 -0.24 5.83 002|017|046
^ ת"א 125 -0.32 6.28 002|017|047
^ ת"א 90 -0.28 10.1 002|017|048
^ יתר 0.17 0.37 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.35 2.03 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.02 3.22 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.08 9.08 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.15 -1.76 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.06 7.07 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות 0 5.81 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.11 17.56 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.14 22.64 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.01 2.12 006|096|000
+ אגד קרנות 0.04 -2.27 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.92 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.46 -6.47 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.46 -6.47 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF טכנולוגיות ישראל 121.29 121.29 -0.3 5119250
איילון מניות בנקים 151.07 151.07 -0.05 5104922
אנליסט תעשיות 2077.53 2077.53 0.07 5120837
הראל נבחרת ביומד 1988.6 1988.6 -0.59 5111190
מגדל ביומד 53.89 53.9 -0.54 5116165