ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.03 1.81 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.01 1.2 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 1.59 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.04 1.92 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.08 2.66 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.2 2.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 1.52 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 0.85 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 2.78 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.22 1.44 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0 1.26 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 2.3 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 1.42 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.28 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.26 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.13 3.37 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 1.85 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 1.28 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.04 1.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.07 1.34 009|146|000
+ מניות בחו"ל -0.43 15.5 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.22 11 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.43 10.64 003|021|061
^ מניות אסיה -2 16.26 003|021|100
^ מניות סין -1.33 22.95 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.53 20.45 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.16 17.22 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.61 18.04 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -2.46 14.75 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -1.98 4.33 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.33 4.13 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.34 22.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.28 16.5 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.99 8.29 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.68 13.26 003|023|131
+ קרן כספית 0.18 0.95 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.85 3.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.86 4.32 007|027|132
+ מניות בארץ -0.55 2.31 002|000|000
^ ת"א 35 -0.56 7.6 002|017|046
^ ת"א 125 -0.6 3.71 002|017|047
^ ת"א 90 -0.68 3.86 002|017|048
^ יתר -0.31 -7.42 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.8 -4.37 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.52 0.86 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.36 5.97 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.5 -10.2 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.56 2.77 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 0.38 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.14 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 1.1 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.1 0.46 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 0.26 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 0.07 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.11 0.56 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל 0.44 1.13 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.8 2.03 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.89 7.06 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.61 3.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.02 -1.6 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.72 2.7 011|140|000
גמישות -0.32 8.88 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.43 22.04 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.56 27.17 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.15 -0.04 006|096|000
חו"ל כללי 0.14 2.63 102|000|000
+ אגד קרנות 0.6 2.07 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.81 2.45 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.53 0.39 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.34 4.5 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.34 4.5 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.02 17.64 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.02 17.64 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
הראל כספית דולרית 3110.01 3110.01 0.86 5231097
הראל פיא פצמ נזיל 91.2 91.2 0.86 5103403
מגדל כספית דולר 98.69 98.69 0.84 5126990
מיטב כספית דולרית לריבית עולה - קרן כספית 66.36 66.36 0.85 5100672
פסגות כספית דולר לריבית עולה 92.06 92.06 0.85 5121058
קסם אקסלנס כספית דולר 95.81 95.81 0.83 5103833