ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 2.85 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.06 2.18 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 2.61 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.04 3.06 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.07 3.75 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.19 3.67 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 2.66 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 2.41 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.15 3.61 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.11 3.24 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.06 2.33 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.11 3.38 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.09 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.02 1.11 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 1.36 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.05 3.33 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 1.9 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 2.08 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.05 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.46 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.63 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.03 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.54 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.49 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 1.93 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.5 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 0.96 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 1.78 008|143|000
+ מניות בארץ 0.1 5.77 002|000|000
^ ת"א 35 0.13 5.16 002|017|046
^ ת"א 125 0.48 6.01 002|017|047
^ ת"א 90 0.62 9.43 002|017|048
^ יתר 0.03 -0.15 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.61 1.09 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.97 2.55 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.06 8.21 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.1 -2.06 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.09 6.55 002|019|000
+ קרן כספית 0.12 -0.38 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.07 007|026|000
^ כספית דולר 0.99 -3.85 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.01 -3.48 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.61 11.79 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.71 16.2 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.16 1.32 003|021|061
^ מניות אסיה -0.73 14.99 003|021|100
^ מניות סין 0.19 22.91 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.29 11.25 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.16 17.1 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.33 16.44 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.92 3.92 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.88 -1.94 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.39 13.39 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.09 10.49 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.92 7.65 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.15 9.62 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.49 -1.3 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.84 -3.17 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.47 11.58 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.72 -2.61 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 0.51 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.79 -2.56 011|140|000
גמישות -0.08 5.45 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -1.14 15.97 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.51 20.62 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 1.86 006|096|000
+ אגד קרנות 0.59 -1.32 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 1.65 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.85 -2.63 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.22 1.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.23 -5.56 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.23 -5.56 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.32 11.61 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.32 11.61 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF משולבת שקלית 120.16 120.16 -0.07 5117080
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.83 133.83 -0.04 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.34 102.34 -0.05 5122973
MTF שקלי 1-2 שנים 103.12 103.12 -0.03 5121421
MTF שקלי 1-4 שנים 105.85 105.85 -0.07 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.91 102.91 0 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.19 123.19 0 5117874
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 154.59 154.59 0.03 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 158.69 158.69 0.02 5111489
PTF מקם 113.19 113.19 0 5111265
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.74 144.74 -0.05 5111422
אי בי אי ! ריבית משתנה 128.85 128.85 -0.07 5113048
אי.בי.אי סל ריבית משתנה מאוזן + 10% מגודר מטח 101.67 101.67 -0.07 5121900
איביאי מקמ 120.49 120.49 -0.01 5107305
איביאי מקמ פלוס 128.39 128.39 -0.02 5107313
איביאי סל מקמ 109.48 109.48 -0.01 5112982
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.85 132.85 -0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית משתנה ממשלתי 110.7 110.7 0 5112990
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 152.01 152.01 0.02 5116967
איביאי שקל קצר 116.24 116.24 -0.03 5111620
איביאי שקלים ללא מניות 379.82 379.82 -0.04 5126586
איילון בונד ריבית משתנה 109.13 109.13 -0.05 5117775
איילון שקל ואגח מדורגות 119.09 119.09 -0.1 5112933
איילון שקלית 2 + שנים 148.3 148.3 -0.03 5113642
איילון שקלית פלוס 212.41 212.41 -0.08 5101811
אילים חסכון שקלי עד שנתיים 109.91 109.91 -0.02 5106802
אילים שקלית ללא מניות 99.04 99.04 -0.12 5127048
אילים שקלית מנוהלת 464.4 464.41 -0.05 5126941
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 427.54 427.54 -0.02 5108279
אלטשולר מקמ פלוס 113.57 113.57 -0.02 5115431
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.92 120.92 -0.02 5111026
אלטשולר שקלית בינונית 113.48 113.48 -0.04 5115035
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.44 317.44 -0.03 5100813
אנליסט שקל קצר + 10% 441.17 441.17 -0.01 5115803
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.11 129.11 -0.08 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 266.66 266.66 -0.06 5126602
אפסילון שקלית מנוהלת 125.83 125.83 -0.14 5105994
ברק שקלית ללא מניות 102.95 102.95 -0.08 5121520
הראל ! מסלול שקלי 149 149 -0.03 5109087
הראל מגמת ריבית 118.11 118.11 -0.03 5111869
הראל מחקה מדדי שקלים 130.84 130.84 -0.03 5117007
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.75 117.75 -0.04 5117262
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.08 97.08 -0.05 5104286
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.73 115.73 -0.03 5112263
הראל פיא שקלית ארוכה 346.71 346.71 0.02 5100565
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.08 251.08 -0.06 5100110
הראל שקלי 0-3 שנים + 10% 162.09 162.09 -0.08 5102470
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1250.64 1250.64 -0.07 5111356
הראל שקלים פלטינום 418.73 418.73 -0.05 5111596
הראל שקלית ממשלתית 128.62 129.26 -0.02 5116009
הראל שקלית סולידית 60.96 60.96 -0.02 5106596
הראל שקלית פלוס 6457.98 6457.98 -0.06 5231030
ילין לפידות ! מדפ שקלי 127.03 127.03 -0.06 5116777
ילין לפידות ריבית משתנה פלוס 123.87 123.87 0 5114905
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.17 113.17 -0.04 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.75 124.75 -0.04 5115712
ילין לפידות שקלית פלוס 134.02 134.02 0.03 5114913
כרמים שקלית 112.51 112.51 0.15 5109079
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 577.79 577.79 -0.01 5131073
מגדל M.Q.Model בונד שקלי ישראלי מדורג 179.31 179.31 -0.14 5131412
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 165.22 165.22 -0.01 5104419
מגדל אפיקים 20/90 162.23 162.23 -0.01 5102959
מגדל אפיקים פרימיום 125.64 125.65 0.2 5111711
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 314.36 314.36 0.06 5101571
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.47 130.47 -0.02 5101597
מגדל שקלית 1-2 שנים 306.63 306.63 -0.06 5131370
מגדל שקלית 1-2 שנים פלוס 110 110 -0.06 5117908
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.57 211.57 -0.05 5103163
מגדל שקלית ללא מניות 135.8 135.8 -0.06 5103676
מודלים שקלית ממשלתית 223.17 223.17 -0.01 5101340
מור בונד שקלי 149.24 149.24 -0.09 5114020
מור מקמ פלוס 112.69 112.69 0 5115621
מור ריבית משתנה 103.64 103.64 0 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.54 147.54 0 5109756
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 321.8 321.8 -0.04 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 110.72 110.73 0 5102090
מיטב ! ריבית משתנה פלוס 10% 137.56 137.56 0 5107735
מיטב שקלית 123.41 123.41 -0.03 5115498
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.2 168.2 -0.02 5101563
מיטב שקלית עד שנתיים 101.95 101.95 -0.01 5123120
מיטב שקלית פלוס 108.23 108.23 -0.05 5123146
מקמ MTF 110.72 110.72 0 5112685
סיגמא שקלית 1-2 שנים 101.03 101.03 -0.04 5124029
סיגמא שקלית מנוהלת 127.37 127.37 -0.03 5108048
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.41 64.41 -0.06 5109061
פסגות ! תיק שקלי 130.44 130.44 0 5114731
פסגות אלפא שקלית ללא מניות 183.97 183.97 -0.01 5110804
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 288.6 288.6 -0.08 5102827
פסגות מגמת ריבית 20/80 122.49 122.49 0.03 5114582
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.36 114.36 -0.01 5109988
פסגות מקמ פלוס מודל קונצרני 112.36 112.36 0.01 5114749
פסגות סולידית לתרחיש עליית תשואות אגח 109.71 109.71 -0.11 5112008
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.12 105.12 -0.02 5118153
פסגות שקלים 102.69 102.69 -0.03 5122031
פסגות שקלית 10/90 1188.94 1188.94 -0.02 5110770
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.6 128.6 -0.08 5116454
פסגות שקלית 20/90 198.89 198.89 -0.11 5102579
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 433.85 433.85 -0.01 5110887
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 131.52 131.52 -0.02 5112867
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.94 133.94 -0.04 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 122.49 122.49 0.01 5118047
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 140.7 140.7 0.04 5118039
קסם KTF מקמ 110.62 110.62 0 5113402
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 105.85 105.85 -0.04 5118914
קסם אקסלנס ! שקל עד שנתיים ללא מניות 103.21 103.21 -0.02 5118922
קסם אקסלנס מחלקת 134.98 134.98 -0.07 5108238
קסם אקסלנס מקמ טהור מתגלגל 103.69 103.69 0 5117163
קסם אקסלנס ריבית משתנה + 10% 94.84 94.84 -0.01 5108220
קסם אקסלנס שכבות שקלית 117.74 117.74 -0.07 5115571
קסם אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 255.02 255.02 -0.01 5100342
קסם אקסלנס שקלית 139.77 139.77 -0.01 5105176
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.14 119.14 -0.01 5117122
קסם אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 218.35 218.35 -0.05 5100581
ר.משתנה ממשלתית שקלית MTF 111.66 111.66 -0.01 5112461
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.74 95.74 0 5106737
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 65.99 65.99 -0.05 5108857
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 122.79 122.79 0.02 5119375
תמהיל שקלית פלוס 153.45 153.45 -0.17 5109467
תמיר פישמן שקלים 220.19 220.19 -0.05 5101225