ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.09 3.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.66 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.1 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.44 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.07 4.09 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0 3.83 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 3.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 2.56 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.16 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.25 4.03 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 2.72 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 4.06 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.38 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.97 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.34 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 2.58 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.43 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.03 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 0.7 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0 4.31 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.94 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.18 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 6.09 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 5.18 002|017|046
^ ת"א 125 0.46 6.1 002|017|047
^ ת"א 90 0.58 10.28 002|017|048
^ יתר 0.07 0.26 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.52 2.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.21 3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.31 8.28 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.9 -2.71 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.19 6.89 002|019|000
+ קרן כספית -0.05 -0.6 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.38 -5.66 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.37 -5.29 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.56 12.94 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.19 19.88 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.24 3.74 003|021|061
^ מניות אסיה -0.02 16.47 003|021|100
^ מניות סין -0.33 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 11.42 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.63 19.35 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.02 10.03 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.34 17.22 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.17 5.08 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.35 0.26 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.24 14.31 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.59 10.97 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.19 9.26 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.38 9.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.23 -1.78 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.35 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.23 11.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.39 -3.95 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.03 1.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.36 -3.78 011|140|000
גמישות 0.12 5.66 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.23 17.94 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.34 23.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 2.26 006|096|000
+ אגד קרנות -0.24 -2.09 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.08 2.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.36 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.23 1.21 121|114|117
חו"ל כללי -0.05 1.06 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -7.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -7.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.6 11.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.6 11.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF משולבת שקלית 120.28 120.28 0.07 5117080
MTF ר. קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד-1 133.89 133.89 0 5112446
MTF ר.קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית סד- 2 102.39 102.39 0 5122973
MTF שקלי 1-4 שנים 105.97 105.97 0.1 5121561
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד - 2 102.86 102.86 -0.02 5123393
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות סד-1 123.13 123.13 -0.02 5117874
איביאי שקלים ללא מניות 380.09 380.09 0.04 5126586
איילון בונד ריבית משתנה 109.26 109.26 0.04 5117775
אלטשולר שקלית ללא מניות 317.62 317.62 0.05 5100813
אנליסט שקלית מנוהלת ללא מניות 129.27 129.27 0.12 5115225
אפסילון שקלים ללא מניות 266.84 266.84 0.03 5126602
הראל מחקה מדדי שקלים 130.87 130.87 0.06 5117007
הראל מחקה שקלי ר.קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 117.81 117.81 0 5117262
הראל פיא שקלית ללא מניות 251.3 251.3 0.1 5100110
הראל שקלים פלטינום 419.02 419.02 0.09 5111596
הראל שקלית ממשלתית 128.59 129.23 0 5116009
ילין לפידות שקלית 1-4 שנים 113.2 113.2 0.02 5117296
ילין לפידות שקלית ממוקדת ללא מניות 124.92 124.92 0.08 5115712
מגדל M.Q.Model בונד שקלי ישראלי מדורג 179.79 179.79 0.27 5131412
מגדל אגח שקלי ממשלתי ללא חברות 165.19 165.19 -0.01 5104419
מגדל שקלית 2-4 שנים 211.69 211.69 0.05 5103163
מודלים שקלית ממשלתית 223.24 223.24 0.02 5101340
מור בונד שקלי 149.42 149.42 0.14 5114020
מיטב שקלית 123.49 123.49 0.08 5115498
פסגות ! שקלים 1-4 שנים 64.5 64.5 0.12 5109061
פסגות שקלית 1-3 שנים 128.8 128.8 0.15 5116454
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 122.43 122.43 -0.02 5118047
קסם אקסלנס שקלית ממשלתית טהורה 119.11 119.11 -0.01 5117122
קסם אקסלנס שקלית עד 4 שנים ללא מניות 218.44 218.44 0.04 5100581
תכלית TTF ממשלתי שקלי ר קבועה 2-5 שנים 66.02 66.02 0 5108857
תמיר פישמן שקלים 220.41 220.41 0.15 5101225