ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.09 3.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.66 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.1 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.44 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.07 4.09 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0 3.83 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 3.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 2.56 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.16 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.25 4.03 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 2.72 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 4.06 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.38 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.97 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.34 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 2.58 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.43 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.03 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 0.7 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0 4.31 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.94 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.18 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 6.09 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 5.18 002|017|046
^ ת"א 125 0.46 6.1 002|017|047
^ ת"א 90 0.58 10.28 002|017|048
^ יתר 0.07 0.26 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.52 2.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.21 3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.31 8.28 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.9 -2.71 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.19 6.89 002|019|000
+ קרן כספית -0.05 -0.6 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.38 -5.66 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.37 -5.29 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.56 12.94 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.19 19.88 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.24 3.74 003|021|061
^ מניות אסיה -0.02 16.47 003|021|100
^ מניות סין -0.33 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 11.42 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.63 19.35 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.02 10.03 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.34 17.22 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.17 5.08 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.35 0.26 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.24 14.31 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.59 10.97 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.19 9.26 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.38 9.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.23 -1.78 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.35 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.23 11.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.39 -3.95 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.03 1.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.36 -3.78 011|140|000
גמישות 0.12 5.66 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.23 17.94 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.34 23.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 2.26 006|096|000
+ אגד קרנות -0.24 -2.09 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.08 2.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.36 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.23 1.21 121|114|117
חו"ל כללי -0.05 1.06 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -7.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -7.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.6 11.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.6 11.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי בי אי ! ריבית משתנה 129.01 129.01 0.05 5113048
איילון שקל ואגח מדורגות 119.29 119.29 0.09 5112933
אילים חסכון שקלי עד שנתיים 109.94 109.94 0.03 5106802
אילים שקלית ללא מניות 99.21 99.21 0.16 5127048
אלומות שקלית מדינה מנוהלת 427.38 427.38 0.02 5108279
אלטשולר שחם ריבית משתנה 120.96 120.96 0.02 5111026
ברק שקלית ללא מניות 103.08 103.08 0.17 5121520
הראל ! מסלול שקלי 149.05 149.05 0.06 5109087
הראל מגמת ריבית 118.18 118.18 0 5111869
הראל פיא שקלי עד שנתיים 115.77 115.77 0.03 5112263
הראל שקלים ומדורגות ללא מניות 1251.7 1251.7 0.1 5111356
ילין לפידות ! מדפ שקלי 127.26 127.26 0.11 5116777
מגדל ! מקמ פלוס ללא מניות 577.77 577.77 0.01 5131073
מגדל ריבית משתנה פרימיום 130.5 130.5 0.05 5101597
מגדל שקלית ללא מניות 135.86 135.86 0.04 5103676
מור ריבית משתנה 103.67 103.67 0.03 5121579
מור שקלית מדינה ללא מניות 147.48 147.48 0 5109756
מיטב ! מודל שקלי עד 3 שנים 322.03 322.03 0.12 5120738
מיטב ! ריבית משתנה 110.72 110.72 0.07 5102090
פסגות ! תיק שקלי 130.37 130.37 0.01 5114731
פסגות בטא ! שקלי ללא מניות 288.97 288.97 0.14 5102827
פסגות מקמ פלוס ללא מניות 114.4 114.4 0.02 5109988
פסגות ריבית משתנה ללא מניות 105.15 105.15 0.02 5118153
פסגות שקלית מנוהלת פלוס ללא מניות 131.53 131.53 0.05 5112867
קסם אקסלנס ! בונד משתנה 105.92 105.92 0.05 5118914
קסם אקסלנס שכבות שקלית 117.83 117.83 0.07 5115571
קסם אקסלנס שקלים וחברות מדורגות 255.07 255.07 0.02 5100342
קסם אקסלנס שקלית 139.78 139.78 0.01 5105176
רוטשילד שקל פלוס ללא מניות 95.77 95.77 0.04 5106737