ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 3.09 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.03 2.39 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 2.83 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 3.33 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 3.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.12 3.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 2.89 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 2.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 3.84 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.23 3.49 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.04 2.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 3.6 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.26 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 1.13 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.46 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.06 3.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.05 2.04 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 2.24 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.09 2.61 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.8 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.03 0.62 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.02 3.84 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.67 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 1.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.13 008|143|000
+ מניות בארץ -0.58 5.91 002|000|000
^ ת"א 35 -0.93 5.54 002|017|046
^ ת"א 125 -1.01 5.95 002|017|047
^ ת"א 90 -1 9.36 002|017|048
^ יתר -0.7 0.01 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -1.11 1.49 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.64 2.47 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -1.04 8.44 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.82 -2.01 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.37 6.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות -0.28 5.59 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.13 17.48 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.13 22.61 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.11 1.91 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 -2.3 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.05 1.79 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -6.06 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -6.06 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.82 154.82 -0.02 5106562
MTF אגח מדינה+10% 105.93 105.93 0.03 5119623
MTF אגח ממשלתי 124.48 124.48 0.02 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 102.98 102.98 0.01 5122841
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.14 101.14 -0.04 5124870
MTF מדדיות ממשלתיות 114.22 114.22 -0.01 5117866
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים סד -2 98.43 98.43 -0.03 5121686
MTF מדדיות ממשלתיות 5-10 122.68 122.68 -0.06 5116819
MTF משולבת צמודים 105.62 105.62 -0.04 5117106
MTF סולידית 5/95 98.78 98.78 -0.04 5119789
MTF צמוד בינוני 99.53 99.53 -0.02 5121405
MTF תיק אגח ללא מניות 103.73 103.73 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 139.39 139.39 0.02 5112271
PTF מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות 113.32 113.32 -0.06 5117833
PTF מדדית 2-5 שנים ממשלתיות 128.39 128.39 -0.03 5111240
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.41 103.41 -0.02 5120084
PTF תיק אגח ישראל 106.4 106.4 -0.04 5119904
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 142.13 142.13 -0.04 5106125
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 144.25 144.25 -0.11 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 105.62 105.62 -0.08 5120043
אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.05 100.05 -0.14 5127204
איביאי ! מדדית ללא מניות 138.63 138.63 -0.09 5111638
איביאי מדינה + 10% 129.63 129.63 -0.08 5114632
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.43 106.43 -0.03 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1268.31 1268.31 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 116.37 116.37 0 5117627
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 106.51 106.51 -0.04 5119714
איביאי סל צמוד ממשלתי 2-5 שנים 112.4 112.4 -0.04 5113006
איביאי סל צמוד ממשלתי 5-10 136.15 136.15 -0.06 5115118
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 141.23 141.23 0.07 5106778
איילון מדדית ללא מניות 141.34 141.34 -0.07 5111448
איילון מדדית מנוהלת פלוס 107.87 107.87 -0.07 5106760
איילון מדינה + 20% 130.7 130.7 -0.15 5112941
איילון מדינה פרימיום 124.9 124.9 -0.09 5114624
איילון מדינה פרימיום פלוס 134.84 134.84 -0.16 5103809
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 152.58 152.58 -0.05 5101829
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.67 198.68 -0.04 5126651
אילים מדדית מנוהלת 936.19 936.19 -0.07 5126834
אילים מדינה מנוהלת 121.26 121.26 -0.03 5109335
אילים תיק אגח + 10% 174.78 174.78 -0.03 5105382
אילים תיק אגח + 15% 230.12 230.13 -0.02 5101027
אלומות אגח פלוס 104.9 104.9 -0.05 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 173.68 173.68 -0.06 5106240
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 162.99 162.99 0.06 5100318
אלומות מדדית מדינה מנוהלת 240.82 240.82 -0.05 5100409
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 99.79 99.79 0.03 5125554
אלטשולר אגח מדינה צמודי מדד ללא מניות 158.19 158.19 -0.03 5108667
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 118.62 118.62 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 102.02 102.02 0 5122122
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 169.7 169.7 -0.03 5107800
אלטשולר שחם מדינה + 15% 109.77 109.77 -0.14 5118476
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 103.98 103.98 0.02 5122528
אלטשולר שחם צמוד בינוני 133.91 133.91 -0.04 5111000
אניגמה 5-95 103.51 103.51 -0.02 5121876
אנליסט 00 מדדית ללא מניות 114.97 114.97 -0.07 5116363
אנליסט אגח מדינה + 10% 986.01 986.01 -0.07 5120910
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.85 105.85 -0.03 5119607
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.36 110.36 -0.05 5116553
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.55 102.55 -0.02 5123476
אפסילון אגח מדינה צמוד מדד 160.5 160.5 -0.03 5105978
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 124.97 124.97 -0.02 5108345
אפסילון תיק סולידי 125.5 125.5 0.02 5112735
ברק אגח מדינה + 10% 101.75 101.75 -0.08 5123856
הראל ! מסלול אגח 125.48 125.48 -0.07 5111836
הראל אגח ישראל 120.76 120.76 -0.05 5115977
הראל אגח ישראל + 10% 120.83 120.83 0.08 5115910
הראל אגח ישראל פלוס 98.28 98.28 -0.24 5125950
הראל אגח מדינה - מדורגות 101.13 101.13 -0.05 5124698
הראל אגח ממשלתיות 101.9 102.41 -0.01 5122932
הראל מדדית מנוהלת 80.54 80.54 -0.04 5117098
הראל מדינה 119.7 119.7 0 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 140.46 140.46 -0.01 5113121
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 105.72 105.72 -0.05 5119763
הראל מחקה מדדי צמודים 116.62 116.62 -0.06 5116793
הראל מחקה מדדיות 2-5 שנים ממשלתיות 101.88 101.88 -0.03 5117247
הראל מחקה מדדיות 5- 10 שנים ממשלתיות 119.56 119.56 -0.06 5116785
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.32 103.32 -0.01 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.95 125.95 0.01 5111802
הראל ניהול שמרני + 10% 109.76 109.76 -0.05 5113105
הראל סל מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים 113.63 113.63 -0.04 5111877
הראל סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים 169.72 169.72 -0.06 5103288
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 159.1 159.1 0 5104377
הראל פיא מדד בינוני 10427.8 10427.8 -0.11 5110192
הראל פיא מדד מחלקת 68.69 68.69 -0.12 5110259
הראל פיא נכסים סולידיים 124.06 124.06 -0.04 5111992
הראל פיא צמודים ללא מניות 107.79 107.79 -0.04 5115068
הראל צמודה 111.47 111.47 -0.01 5115076
הראל צמודים ממשלתיים 107.47 108.01 -0.03 5115985
הראל צמודים פלוס 1341.6 1341.6 -0.12 5111331
הראל תיק אגח מדינה 101.93 101.93 0 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.97 117.97 0.02 5115894
ילין לפידות מדינה + 10% 125.5 125.5 1.01 5115787
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.66 106.66 -0.02 5118369
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.38 106.38 0.01 5119060
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.43 107.43 -0.05 5119599
ילין לפידות צמוד קצר 101.91 101.91 -0.13 5118377
ילין לפידות תיק אגח + 10% 101.06 101.06 -0.09 5125448
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 100.82 100.82 -0.02 5125455
כרמים צמוד ממשלתי בינוני 93.51 93.51 -0.06 5115381
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.81 189.81 -0.04 5103239
מגדל אגח ומניות עד 10% 4641.06 4641.15 -0.08 5131057
מגדל אגח מדינה + 10% 116.43 116.44 -0.06 5113683
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.04 110.04 0.01 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2445.01 2445.01 -0.05 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.66 113.66 -0.03 5131479
מגדל אינפלציה 118.45 118.45 -0.08 5112842
מגדל אפיקים צמודה 367.81 367.81 -0.02 5126719
מגדל מדד 3936.67 3936.72 -0.03 5131172
מגדל מדדית 207.56 207.57 -0.06 5103254
מגדל מדינה בניהול שמרני 115.35 115.35 -0.02 5115324
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 142.51 142.51 -0.02 5103957
מגדל צמוד בינוני 2-4 שנים 228.71 228.71 -0.19 5131396
מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים MTF סד-1 113.8 113.8 -0.03 5112362
מודלים אגח מדינה 100.15 100.15 -0.04 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 99.73 99.73 -0.01 5121157
מודלים אגח מדינה צמוד + 10% 99.52 99.52 -0.1 5123682
מור מדדית מדינה ללא מניות 106.25 106.25 -0.05 5117510
מור מדדית פלוס 105.72 105.72 -0.11 5121090
מור מדינה מנוהלת 107.1 107.1 -0.02 5118641
מור מדינה מנוהלת + 10% 110.1 110.1 -0.06 5119078
מור סולידית 102.51 102.51 -0.03 5122718
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.62 100.62 -0.06 5125885
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.34 107.34 -0.12 5122817
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.64 126.64 0 5114780
מיטב אגח ישראל 103.25 103.25 0.01 5123955
מיטב אגח ישראל פלוס 99.94 99.94 -0.1 5121496
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.88 111.88 -0.04 5116405
מיטב חושן 149.46 149.46 -0.07 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 174.98 174.98 -0.05 5100052
מיטב מדדית 517.64 517.64 -0.08 5108626
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.52 103.52 -0.03 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.25 125.25 -0.02 5115142
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.65 106.65 -0.1 5120308
מיטב עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.96 100.96 -0.03 5126008
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.51 123.51 -0.14 5111307
מיטב צמודה 104.88 104.88 -0.06 5122619
מיטב צמודה + 5% 323.64 323.64 -0.09 5114830
סיגמא אגח מדינה 49.27 49.27 -0.02 5101399
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.67 104.67 -0.1 5123237
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.08 93.08 -0.04 5116041
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 99.43 99.43 -0.12 5125661
פסגות אגח ישראל פלוס 119.9 119.9 0.02 5109996
פסגות אגח מדינה + 10% 124.02 124.02 -0.06 5112081
פסגות אגח מדינה ללא מניות 196.51 196.51 0.01 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.79 106.79 -0.01 5118526
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 126.66 126.66 -0.02 5112636
פסגות אלפא 20/90 1387.95 1387.95 -0.06 5110762
פסגות מדדית ללא מניות 184.44 184.44 -0.01 5103098
פסגות מדינה ומניות 109.84 109.84 -0.18 5112107
פסגות מדינה-מדורג ללא מניות 134.77 134.77 -0.04 5111257
פסגות סולידית 92.32 92.32 0.01 5100839
פסגות ספיר אגח + 15% 104.92 107.02 0.05 5119581
פסגות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 123.22 123.22 -0.02 5113261
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.09 114.09 -0.04 5113089
פסגות צמוד בינוני 103.83 103.83 -0.07 5118211
פסגות צמודה + 10% 139.57 139.57 -0.11 5103114
פסגות צמודות מדד ללא מניות 119.18 119.18 -0.02 5109020
פסגות תיק צמוד מדד 125 125 -0.03 5111208
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.88 136.88 0.02 5113428
קסם KTF ממשלתי צמוד 134.75 134.75 -0.01 5113386
קסם KTF ממשלתי צמוד 5-10 שנים 114.67 114.67 -0.04 5118054
קסם אקסלנס 5-95 103.17 103.17 -0.03 5114558
קסם אקסלנס אגח + 15% 164.9 164.9 -0.09 5109863
קסם אקסלנס אגח כללי 142.72 144.15 -0.02 5110309
קסם אקסלנס אגח מדינה 131.9 131.9 0 5103361
קסם אקסלנס מדדית ממשלתית ללא חברות 160.16 160.16 -0.05 5104062
קסם אקסלנס מדינה + 10% 100.04 100.04 -0.14 5126321
קסם אקסלנס מדינה פלטינום 125.82 125.82 -0.02 5113469
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 179.01 179.01 -0.01 5101787
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 108.96 108.96 -0.02 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.21 117.21 -0.01 5115753
קסם אקסלנס צמוד בינוני 100.58 100.58 -0.07 5119664
קסם אקסלנס שכבות צמודה 109.87 109.87 -0.02 5115563
קסםKTF ממשלתי צמוד 2-5 שנים 112.7 112.7 -0.03 5113329
תכלית TTF אגח ממשלתי 114.69 114.69 0.02 5118393
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 2-5 שנים 101.89 101.89 -0.03 5117379
תכלית TTF צמודות מדד ממשלתיות 5-10 שנים 104.89 104.89 -0.06 5119383
תמיר פישמן אגח מדינה 105.87 105.87 -0.01 5118666
תמיר פישמן חיסכון נזיל עד שנתיים 100 100 -0.01 5127105
תמיר פישמן מדינה + 10% 100.13 100.13 -0.01 5127113
תמיר פישמן צמודה 105.97 105.97 -0.05 5116306