ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 3.09 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.03 2.39 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 2.83 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 3.33 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 3.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.12 3.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 2.89 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 2.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 3.84 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.23 3.49 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.04 2.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 3.6 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.26 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 1.13 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.46 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.06 3.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.05 2.04 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 2.24 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.09 2.61 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.8 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.03 0.62 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.02 3.84 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.67 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 1.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.13 008|143|000
+ מניות בארץ -0.58 5.91 002|000|000
^ ת"א 35 -0.93 5.54 002|017|046
^ ת"א 125 -1.01 5.95 002|017|047
^ ת"א 90 -1 9.36 002|017|048
^ יתר -0.7 0.01 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -1.11 1.49 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.64 2.47 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -1.04 8.44 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.82 -2.01 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.37 6.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות -0.28 5.59 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.13 17.48 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.13 22.61 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.11 1.91 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 -2.3 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.05 1.79 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -6.06 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -6.06 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST אגם ! 154.82 154.82 -0.02 5106562
MTF אגח ממשלתי 124.48 124.48 0.02 5116181
MTF אגח ממשלתי מאוזנת 102.98 102.98 0.01 5122841
MTF אינדקס השקעה לרשויות מקומיות 101.14 101.14 -0.04 5124870
MTF תיק אגח ללא מניות 103.73 103.73 -0.04 5121413
PTF אגח ממשלתי 139.39 139.39 0.02 5112271
PTF ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.41 103.41 -0.02 5120084
PTF תיק אגח ישראל 106.4 106.4 -0.04 5119904
אדמונד דה רוטשילד אגח מדינה ללא מניות 142.13 142.13 -0.04 5106125
איביאי מדינה פלוס A ומעלה 106.43 106.43 -0.03 5120647
איביאי נטע מדינה ללא מניות 1268.31 1268.31 -0.04 5126453
איביאי סל ממשלתי מאוזן 116.37 116.37 0 5117627
איילון מדינה פרימיום 124.9 124.9 -0.09 5114624
אילים מדינה מנוהלת 121.26 121.26 -0.03 5109335
אלומות חסכון מדינה ללא מניות 162.99 162.99 0.06 5100318
אלומות מודל כמותי אגח ממשלתי 99.79 99.79 0.03 5125554
אלטשולר אגח ממשלתי ללא מניות 118.62 118.62 -0.01 5116983
אלטשולר שחם Smart beta ממשלתי 102.02 102.02 0 5122122
אנליסט אגח מדינה עד 5 שנים ללא מניות 105.85 105.85 -0.03 5119607
אפסילון אגח מדינה ללא מניות 102.55 102.55 -0.02 5123476
אפסילון תיק סולידי 125.5 125.5 0.02 5112735
הראל ! מסלול אגח 125.48 125.48 -0.07 5111836
הראל אגח מדינה - מדורגות 101.13 101.13 -0.05 5124698
הראל אגח ממשלתיות 101.9 102.41 -0.01 5122932
הראל מדינה 119.7 119.7 0 5111885
הראל מחקה מדדי מדינה 140.46 140.46 -0.01 5113121
הראל מחקה ממשלתי מחמ סינתטי 2-5 שנים 103.32 103.32 -0.01 5121819
הראל ממשלתי ללא מניות 125.95 125.95 0.01 5111802
הראל פיא אגח מדינה ללא מניות 159.1 159.1 0 5104377
הראל תיק אגח מדינה 101.93 101.93 0 5119433
הראל תיק סולידי ללא מניות 117.97 117.97 0.02 5115894
ילין לפידות מדינה ללא מניות 106.66 106.66 -0.02 5118369
ילין לפידות תיק אגח ללא מניות 100.82 100.82 -0.02 5125455
מגדל ! סולידית ללא מניות 189.81 189.81 -0.04 5103239
מגדל אגח מדינה ללא חברות 110.04 110.04 0.01 5116140
מגדל ‎אגח מדינה ללא מניות 2445.01 2445.01 -0.05 5131131
מגדל אגח מדינה פלוס 113.66 113.66 -0.03 5131479
מגדל מדינה בניהול שמרני 115.35 115.35 -0.02 5115324
מודלים אגח מדינה 100.15 100.15 -0.04 5123674
מודלים אגח מדינה ישראלי ו /או עולמי 99.73 99.73 -0.01 5121157
מור מדינה מנוהלת 107.1 107.1 -0.02 5118641
מור סולידית 102.51 102.51 -0.03 5122718
מיטב ! מדינה מנוהלת 126.64 126.64 0 5114780
מיטב אגח ישראל 103.25 103.25 0.01 5123955
מיטב דש תיק השקעות סולידי 111.88 111.88 -0.04 5116405
מיטב מדינה בניהול ממוקד 103.52 103.52 -0.03 5121272
מיטב מדינה בניהול שמרני 125.25 125.25 -0.02 5115142
סיגמא אגח מדינה 49.27 49.27 -0.02 5101399
סיגמא ממשלתי ללא מניות 93.08 93.08 -0.04 5116041
פסגות אגח מדינה ללא מניות 196.51 196.51 0.01 5100748
פסגות אגח מדינה ממוקדת 106.79 106.79 -0.01 5118526
פסגות אגח ניהול מבוקר ללא מניות 126.66 126.66 -0.02 5112636
פסגות מדינה-מדורג ללא מניות 134.77 134.77 -0.04 5111257
פסגות פלטינום אגח מדינה ללא מניות 114.09 114.09 -0.04 5113089
קסם KTF מדד ממשלתי כללי ללא מניות 136.88 136.88 0.02 5113428
קסם אקסלנס אגח כללי 142.72 144.15 -0.02 5110309
קסם אקסלנס אגח מדינה 131.9 131.9 0 5103361
קסם אקסלנס מדינה פלטינום 125.82 125.82 -0.02 5113469
קסם אקסלנס מדינה פרימיום 179.01 179.01 -0.01 5101787
קסם אקסלנס ממשלתי טהור 108.96 108.96 -0.02 5117916
קסם אקסלנס ממשלתית ללא מניות 117.21 117.21 -0.01 5115753
תכלית TTF אגח ממשלתי 114.69 114.69 0.02 5118393
תמיר פישמן אגח מדינה 105.87 105.87 -0.01 5118666