ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.03 1.81 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.01 1.2 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.01 1.59 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.04 1.92 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.08 2.66 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.2 2.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 1.52 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.06 0.85 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.1 2.78 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.22 1.44 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0 1.26 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 2.3 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.01 1.42 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.02 1.28 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.26 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.13 3.37 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.05 1.85 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 1.28 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.04 1.41 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.07 1.34 009|146|000
+ מניות בחו"ל -0.43 15.5 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -1.22 11 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.43 10.64 003|021|061
^ מניות אסיה -2 16.26 003|021|100
^ מניות סין -1.33 22.95 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.53 20.45 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.16 17.22 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.61 18.04 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -2.46 14.75 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -1.98 4.33 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -1.33 4.13 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.34 22.04 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.28 16.5 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.99 8.29 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.68 13.26 003|023|131
+ קרן כספית 0.18 0.95 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.85 3.96 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.86 4.32 007|027|132
+ מניות בארץ -0.55 2.31 002|000|000
^ ת"א 35 -0.56 7.6 002|017|046
^ ת"א 125 -0.6 3.71 002|017|047
^ ת"א 90 -0.68 3.86 002|017|048
^ יתר -0.31 -7.42 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.8 -4.37 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.52 0.86 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.36 5.97 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.5 -10.2 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.56 2.77 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.07 0.38 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.14 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.05 1.1 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.1 0.46 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.06 0.26 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.08 0.07 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.11 0.56 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל 0.44 1.13 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.8 2.03 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.89 7.06 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.61 3.05 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.02 -1.6 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.72 2.7 011|140|000
גמישות -0.32 8.88 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.43 22.04 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.56 27.17 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.15 -0.04 006|096|000
חו"ל כללי 0.14 2.63 102|000|000
+ אגד קרנות 0.6 2.07 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.07 1.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.81 2.45 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.53 0.39 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.34 4.5 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.34 4.5 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.02 17.64 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.02 17.64 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מדינה+10% 106.07 106.07 -0.19 5119623
MTF סולידית 5/95 98.92 98.92 -0.1 5119789
אדמונד דה רוטשילד מדינה + 10% 144.27 144.27 -0.06 5104955
אושן אגח ממשלתי + 10% מניות 106.27 106.27 0.1 5120043
איביאי מדינה + 10% 129.64 129.64 -0.05 5114632
איביאי סל ממשלתי מאוזן + 10% מגודרת מטח 106.55 106.55 -0.06 5119714
איילון אגח מדינה ועולמי + 10% חול 140.99 140.99 0.04 5106778
איילון מדינה + 10% 133.87 133.87 -0.01 5103809
איילון עוקבת תיק 1 - בנק דיסקונט 152.62 152.62 -0.05 5101829
אילים חסכון מדינה עד שנתיים + 5% 198.22 198.22 -0.19 5126651
אילים תיק אגח + 10% 173.72 173.73 -0.1 5105382
אלומות אגח פלוס 103.79 103.79 -0.12 5123195
אלומות חסכון מדינה + 10% 172.06 172.06 -0.06 5106240
אלטשולר שחם אגח מדינה +% 10 169.75 169.75 0.01 5107800
אניגמה 5-95 103.06 103.06 0.08 5121876
אנליסט אגח מדינה + 10% 985.87 985.87 -0.04 5120910
אנליסט שקל קצר + 10% 441.66 441.66 -0.02 5115803
אפסילון אגח מדינה + 10% 110.39 110.39 -0.01 5116553
אפסילון עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 125.16 125.16 -0.04 5108345
ברק אגח מדינה + 10% 101.2 101.2 -0.05 5123856
הראל אגח ישראל 120.77 120.77 0.01 5115977
הראל אגח ישראל + 10% 120.66 120.66 -0.02 5115910
הראל מחקה מדדי מדינה + 10% 105.97 105.97 -0.02 5119763
הראל ניהול שמרני + 10% 109.78 109.78 -0.03 5113105
הראל פיא נכסים סולידיים 124.62 124.62 -0.08 5111992
ילין לפידות מדינה + 10% 124.69 124.69 -0.06 5115787
ילין לפידות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 106.92 106.92 -0.01 5119060
ילין לפידות תיק אגח + 10% 101.52 101.52 -0.03 5125448
מגדל אגח ומניות עד 10% 4657.56 4657.62 -0.06 5131057
מגדל עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 142.67 142.67 -0.04 5103957
מור מדינה מנוהלת + 10% 110.3 110.3 -0.04 5119078
מור עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 100.86 100.86 -0.02 5125885
מיטב אגח ישראל פלוס 99.97 99.97 -0.02 5121496
מיטב חושן 149.25 149.25 -0.03 5107651
מיטב חסכון עד שנתיים + 5% 175.1 175.1 0 5100052
מיטב מדינה מנוהלת + 10% 106.62 106.62 0 5120308
מיטב עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 101.27 101.27 0 5126008
סיגמא אגח מדינה + 10% 104.77 104.77 -0.06 5123237
פסגות אגח מדינה + 10% 124.23 124.23 -0.02 5112081
פסגות מדינה-מדורג AA + 10% 120.53 120.53 -0.04 5109996
פסגות סולידית 92.27 92.27 -0.06 5100839
פסגות עוקבת תיק 1 בנק דיסקונט 123.7 123.7 -0.01 5113261
קסם אקסלנס 5-95 103.18 103.18 -0.02 5114558
קסם אקסלנס מדינה + 10% 100.16 100.16 -0.03 5126321
תלתן אגח ממשלתי + 10% מניות 100.27 100.27 -0.02 5127196
תמיר פישמן חיסכון נזיל עד שנתיים 100.03 100.03 -0.02 5127105
תמיר פישמן מדינה + 10% 100.87 100.87 -0.08 5127113