ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 1.85 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.05 1.17 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.05 1.64 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.05 2.01 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.04 2.7 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.03 2.82 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.04 1.54 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.02 0.81 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.03 2.7 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.18 1.71 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.03 1.27 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.06 2.35 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.02 1.4 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.11 1.3 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.09 1.16 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.09 2.95 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.1 1.69 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.03 1.22 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.05 1.44 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.08 1.44 009|146|000
+ מניות בחו"ל 0.65 15.39 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.48 11.09 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.12 11.1 003|021|061
^ מניות אסיה 0.48 18.74 003|021|100
^ מניות סין 0.21 24.22 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.63 19.29 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.52 17.32 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.6 16.8 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 1.71 15.97 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 1.48 5.56 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.81 3.73 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.69 21.23 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.45 15.91 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.4 8.96 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.6 13.28 003|023|131
+ קרן כספית 0.05 0.72 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.26 2.85 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.25 3.2 007|027|132
+ מניות בארץ -0.45 3.09 002|000|000
^ ת"א 35 -0.46 9.37 002|017|046
^ ת"א 125 -0.62 5.03 002|017|047
^ ת"א 90 -0.81 5.04 002|017|048
^ יתר -0.39 -6.65 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.88 -3.28 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.67 2.3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.44 7.73 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.86 -9.16 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.36 3.22 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.16 0.46 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.18 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.32 1.13 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.18 0.56 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.14 0.32 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.12 0.19 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.14 0.75 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל 0.24 0.3 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.35 0.89 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 1.02 7.2 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.53 2.07 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.08 -2.05 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.33 1.58 011|140|000
גמישות -0.05 9.04 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.6 22.07 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.75 27.23 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.02 -0.17 006|096|000
חו"ל כללי 0.11 2.27 102|000|000
+ אגד קרנות 0.25 1.18 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.04 0.98 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.33 1.27 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.41 0.12 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.35 4.2 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.35 4.2 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.37 17.01 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.37 17.01 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
אי.בי.אי. עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.94 99.94 -0.07 5127204
איילון מדינה + 20% 129.9 129.9 -0.15 5112941
אילים תיק אגח + 15% 227.33 227.34 -0.07 5101027
אלטשולר שחם מדינה + 15% 109.9 109.9 -0.14 5118476
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 2 – בנק דיסקונט 104.35 104.35 0.1 5122528
הראל אגח ישראל פלוס 97.11 97.11 -0.17 5125950
ילין לפידות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.78 107.78 -0.06 5119599
מגדל אגח מדינה + 15% 116.93 116.93 0.02 5113683
מור אגח + 15% 100.61 100.61 -0.06 5127477
מור עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.52 107.52 -0.09 5122817
מיטב עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 123.99 123.99 -0.05 5111307
סיגמא עוקבת תיק 2 - בנק דיסקונט 99.89 99.89 -0.11 5125661
פסגות אלפא 20/90 1394.94 1394.94 -0.02 5110762
פסגות מדינה ומניות 109.77 109.77 -0.16 5112107
פסגות ספיר אגח + 15% 105.31 107.42 0.01 5119581
קסם אקסלנס אגח + 15% 164.96 164.96 -0.02 5109863