ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.01 1.9 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 1.37 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.01 1.71 109|134|000
^ עד 20% מניות 0 2.01 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.02 2.67 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.13 2.75 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.06 1.68 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.05 0.93 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.08 3.09 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 1.59 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 1.4 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 2.51 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 1.55 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.04 1.39 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.05 1.41 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.03 3.48 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.02 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.42 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 1.51 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 1.42 009|146|000
+ מניות בחו"ל 0.3 14.77 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.29 10.28 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.02 13.91 003|021|061
^ מניות אסיה -0.14 16.75 003|021|100
^ מניות סין -0.89 20.82 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.19 20.03 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.49 16.72 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.09 17.62 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.27 12.61 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.34 2.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.45 4.62 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.44 21.11 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.21 15.81 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.22 7.49 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 12.08 003|023|131
+ קרן כספית -0.03 0.96 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.13 3.97 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.14 4.34 007|027|132
+ מניות בארץ -0.21 2.35 002|000|000
^ ת"א 35 -0.59 7.98 002|017|046
^ ת"א 125 -0.52 4.1 002|017|047
^ ת"א 90 -0.62 4.2 002|017|048
^ יתר -0.26 -7.25 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.77 -3.96 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.15 1.22 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.36 6.24 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.57 -9.32 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 2.6 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 0.47 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 -0.04 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.17 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 1.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 0.56 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 0.38 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.02 0.13 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.01 0.64 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל -0.09 1.12 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 1.92 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.09 6.33 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.2 2.87 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 -1.39 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.18 2.59 011|140|000
גמישות 0.12 9.01 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.38 21.9 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.44 26.92 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.13 0.24 006|096|000
חו"ל כללי -0.03 2.58 102|000|000
+ אגד קרנות -0.08 2.07 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 1.26 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.11 2.4 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 -0.01 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.34 3.19 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.34 3.19 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.11 16.75 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.11 16.75 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח קונצרני ארהב 94.2 94.2 -0.45 5121215
MTF אגח קונצרני ארהב - מגודרת מטח 100.67 100.67 -0.34 5121207
איביאי ! אגח דולר בינלאומי 95.54 95.54 -0.17 5104393
איביאי ! אגח חול מוגנת מטח 95.83 95.83 0.09 5119839
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 114.68 114.68 -0.06 5100615
איביאי אגח $ חול נקובה $ - תיק עד 3 שנים 25.14 25.14 -0.18 5101902
איביאי אגח גלובלי 47.6 47.6 -0.19 5107362
איביאי אגח עולמי נקוב $ 99.68 99.68 -0.15 5117429
איילון עוקבת חול תיק 2 הבנק הבינלאומי 122.3 122.3 -0.16 5114608
אילים חסכון דולרי 108.56 108.56 -0.15 5100656
אלומות ! אגח מדינות - נקובה $ 112.76 112.76 -0.14 5116025
אלומות אגח גלובלית 96.91 96.91 -0.15 5121447
אלטשולר ! אגח חול קונצרני מוגנת מטח 106.57 106.57 0.01 5118591
אלטשולר אגח גלובלי נקובה בדולר 114 114 -0.22 5116017
אלטשולר שחם ! אגח גלובלי ללא מניות 139.46 139.46 -0.25 5105911
אלטשולר שחם ! אגח חול מוגנת מטח 113.82 113.82 0 5107784
אלטשולר שחם ! מדדים משולבים אגח חול מוגנת מטח 129.15 129.15 0.69 5108824
אלטשולר שחם 10/90 תיק אגח שווקים מפותחים מוגנת מטח 102.91 102.91 0.02 5121314
אלטשולר שחם אגח חול מדורג - ממשלתי מוגנת מטח 85.37 85.37 0.66 5120530
אלטשולר שחם דולרית אגח חול 146.5 146.5 -0.16 5100235
אלטשולר שחם עוקבת תיק חול מספר 2 – הבנק הבינלאומי 121.85 121.85 -0.16 5115407
אנליסט ! אגח חול ללא מניות 99.8 99.8 -0.23 5104237
אנליסט ! אגח חול ללא מניות מגודרת מטח 101.47 101.47 0.09 5121777
אנליסט אגח US + 10% מניות US מגודרת מטח 102.64 102.64 0.04 5121116
אפסילון ! אגח גלובלי - מגודרת מטח 97.65 97.65 -0.21 5123484
אפסילון אגח גלובלי 102.98 102.98 -0.23 5116561
הראל ! אגח חול ממוקד הנפקות - מוגנת מטח 120.17 120.17 0.31 5107859
הראל ! אגח מטבעות 102.43 102.43 -0.06 5124706
הראל 0D אגח דולר 622.88 622.88 -0.16 5110333
הראל אגח חול - מוגנת מטח 759.48 759.48 0.3 5111117
הראל אגח מדינות חול - נקובה $ 118.44 118.44 -0.18 5103247
הראל בונד נקובה ב - $ 35.21 35.21 -0.19 5113568
הראל פיא ! אגח עולמי 99.91 99.91 0.09 5105390
הראל פיא אגח בינלאומי מוגנת מטח 257.59 257.59 0.22 5117130
הראל פיא אגח דולר בינלאומי 113.65 113.65 -0.14 5102371
הראל פיא אגח יורו 170.56 170.56 -0.09 5101712
הראל פיא בונד נ.$- 30 נבחרות 208.91 208.91 -0.24 5110655
הראל תיק מנוהל חול - מוגנת מטח 98.59 98.59 0.15 5125521
טנדם ! אגח גלובלי נקוב $ 118.16 118.16 -0.28 5114848
ילין לפידות ! אגח חברות חול מוגנת מטח 101.94 101.94 0.15 5123971
ילין לפידות ! אגח חול 97.84 97.84 -0.19 5119961
ילין לפידות ! אגח חול מוגנת מטח 102.46 102.46 0.1 5119847
ילין לפידות ! אגח חול נקוב $ 105.51 105.51 -0.22 5121710
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות 103.51 103.51 -0.13 5120126
ילין לפידות 10/90 תיק אגח חול ומניות - מוגנת מטח 104.44 104.44 0.12 5121181
מגדל ! אגח בינלאומי 94.72 94.75 -0.06 5120548
מגדל ! אגח בינלאומי - נקובה שח 129.47 129.51 -0.15 5102017
מגדל ! אגח חול - מגודרת מטח 96.88 96.88 -0.01 5125588
מגדל אגח $ בינלאומי - נקובה דולר 139.76 139.76 -0.16 5103585
מגדל אגח חול A - ומעלה -מגודרת מטח 104.4 104.4 -0.09 5106547
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הדולרי הבנק הבינלאומי 96.41 96.41 -0.17 5116132
מגדל תיק השקעות חול 197.84 197.84 -0.09 5102215
מודלים אגח ארהב 110.56 110.56 -0.15 5119532
מודלים תיק השקעות חול 20/80 נקובה $ 110.63 110.63 -0.06 5121009
מוניטר ! אגח עולמי נקובה $ 99.85 99.85 -0.05 5127238
מוניטר 30/70 - נקובה $ 100.17 100.17 0 5127220
מור 10/90 תיק חול 101.28 101.28 -0.08 5121249
מור אגח בינלאומי מוגנת מטח 94.27 94.27 0.16 5107685
מור חסכון פלוס נקוב $ 99.44 99.44 0 5126206
מיטב ! 10/90 תיק חול מוגנת מטח 108.93 108.95 0.11 5121694
מיטב ! אגח בינלאומי 135.99 135.99 -0.18 5102561
מיטב ! אגח גלובאלי מוגנת מטח 100.07 100.07 -0.13 5121041
מיטב ! אגח דולר 136.55 136.56 -0.14 5108683
מיטב ! אגח דולר בינלאומי 101.55 101.55 -0.21 5127634
מיטב אגח חול מוגנת מטח 96.05 96.06 0.04 5119367
מיטב אגח חול פלוס נקוב $ 99.97 99.98 -0.17 5115795
מיטב אגח חול ריבית משתנה מוגנת מטח פלוס 104.37 104.37 -0.08 5122650
מיטב עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 100.59 100.61 -0.14 5120902
סיגמא ! אגח דולרי בינלאומי 98.66 98.66 -0.2 5124045
פסגות ! אגח גלובלי 712 712 -0.13 5110739
פסגות ! אגח דולר 114.17 114.17 -0.24 5118534
פסגות ! תיק אגח חול נקובה $ 129.52 129.52 -0.26 5111661
פסגות 0D Dollar Plus 82.9 82.9 -0.25 5109053
פסגות אגח ארהב 2-5 שנים - מגודר מטח 100.5 100.5 -0.06 5118658
פסגות אגח חול - מנוטרלת מטח 87.9 87.9 0.03 5103106
פסגות אגח מדורג - נקובה $ 103.57 103.57 -0.22 5115647
פסגות אגח מדינות גלובלי 121.74 121.74 -0.16 5101910
פסגות אגח עולמי ממוצע A 116.23 116.23 -0.21 5101621
פסגות ספיר נקובה $ 109.53 109.53 -0.11 5119730
פסגות ספיר תיק חול 111.09 111.09 -0.11 5121330
פסגות עוקבת תיק 2 חול הבנק הבינלאומי 132.69 132.69 -0.15 5104682
פסגות קונצרני! עד 4 שנים - מגודרת מטח 131.72 131.72 0.15 5102363
פסגות תיק חול 10/90 - מגודר מטח 96.44 96.44 0.05 5114863
קסם KTF אגח קונצרניות ארהב 112.69 112.69 -0.45 5118179
קסם אקסלנס ! קונצרני חול מגודרת מטח חייבת 103.96 103.96 -0.1 5103387
קסם אקסלנס 0D עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 121.43 121.43 -0.15 5103718
קסם אקסלנס אגח דולר בינלאומי 232.91 232.91 -0.15 5112479
קסם אקסלנס אגח חול מגודרת מטח 96.61 96.61 0 5120993
קסם אקסלנס אגח ממשלתי בחול עד שנתיים מנוטרלת מטח 185.73 185.73 -0.03 5100557
קסם אקסלנס יורו 157.13 157.13 -0.12 5101548
רוטשילד 90/10 נקובה $ 28.72 28.72 -0.17 5105614
תמיר פישמן ! אגח בינלאומי 99.95 99.95 -0.15 5100300
תמיר פישמן אגח חול ריבית משתנה 98.38 98.38 -0.1 5120464