ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.09 3.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.66 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.1 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.44 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.07 4.09 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0 3.83 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 3.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 2.56 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.16 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.25 4.03 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 2.72 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 4.06 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.38 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.97 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.34 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 2.58 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.43 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.03 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 0.7 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0 4.31 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.94 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.18 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 6.09 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 5.18 002|017|046
^ ת"א 125 0.46 6.1 002|017|047
^ ת"א 90 0.58 10.28 002|017|048
^ יתר 0.07 0.26 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.52 2.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.21 3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.31 8.28 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.9 -2.71 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.19 6.89 002|019|000
+ קרן כספית -0.05 -0.6 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.38 -5.66 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.37 -5.29 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.56 12.94 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.19 19.88 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.24 3.74 003|021|061
^ מניות אסיה -0.02 16.47 003|021|100
^ מניות סין -0.33 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 11.42 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.63 19.35 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.02 10.03 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.34 17.22 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.17 5.08 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.35 0.26 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.24 14.31 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.59 10.97 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.19 9.26 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.38 9.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.23 -1.78 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.35 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.23 11.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.39 -3.95 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.03 1.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.36 -3.78 011|140|000
גמישות 0.12 5.66 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.23 17.94 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.34 23.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 2.26 006|096|000
+ אגד קרנות -0.24 -2.09 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.08 2.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.36 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.23 1.21 121|114|117
חו"ל כללי -0.05 1.06 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -7.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -7.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.6 11.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.6 11.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
איביאי ! אגח יורו בינלאומי 115.99 115.99 -0.1 5100615
הראל פיא אגח יורו 174.09 174.09 -0.25 5101712
קסם אקסלנס יורו 159.24 159.24 -0.23 5101548