ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 2.85 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.06 2.18 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 2.61 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.04 3.06 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.07 3.75 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.19 3.67 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 2.66 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 2.41 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.15 3.61 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.11 3.24 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.06 2.33 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.11 3.38 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.09 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.02 1.11 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 1.36 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.05 3.33 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 1.9 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 2.08 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.05 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.46 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.63 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.03 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.54 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.49 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 1.93 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.5 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 0.96 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 1.78 008|143|000
+ מניות בארץ 0.1 5.77 002|000|000
^ ת"א 35 0.13 5.16 002|017|046
^ ת"א 125 0.48 6.01 002|017|047
^ ת"א 90 0.62 9.43 002|017|048
^ יתר 0.03 -0.15 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.61 1.09 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.97 2.55 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.06 8.21 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.1 -2.06 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.09 6.55 002|019|000
+ קרן כספית 0.12 -0.38 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.07 007|026|000
^ כספית דולר 0.99 -3.85 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.01 -3.48 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.61 11.79 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.71 16.2 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.16 1.32 003|021|061
^ מניות אסיה -0.73 14.99 003|021|100
^ מניות סין 0.19 22.91 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.29 11.25 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.16 17.1 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.33 16.44 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.92 3.92 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.88 -1.94 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.39 13.39 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.09 10.49 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.92 7.65 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.15 9.62 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.49 -1.3 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.84 -3.17 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.47 11.58 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.72 -2.61 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 0.51 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.79 -2.56 011|140|000
גמישות -0.08 5.45 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -1.14 15.97 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.51 20.62 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 1.86 006|096|000
+ אגד קרנות 0.59 -1.32 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 1.65 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.85 -2.63 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.22 1.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.23 -5.56 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.23 -5.56 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.32 11.61 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.32 11.61 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.01 104.01 -0.11 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.76 125.76 -0.02 5116629
MTF ! אינדקס HY -BBB 111.6 111.6 -0.13 5123351
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 104.17 104.17 -0.12 5123278
MTF אינדקס AA ומעלה שקלי 105.22 105.22 -0.07 5123260
MTF אינדקס צמוד A 105.03 105.03 -0.13 5123344
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.97 101.97 -0.26 5124771
MTF אינדקס שקלי A 107.8 107.8 -0.14 5123369
MTF קונצרני 2-5 שנים 117.32 117.32 -0.13 5117890
MTF תל בונד - מאגר סד- 2 108.07 108.07 -0.1 5122759
MTF תל בונד - צמודות 0-3 100.1 100.1 -0.08 5125984
MTF תל בונד - צמודות 5-15 100.54 100.54 -0.16 5125349
MTF תל בונד - צמודות סד-1 120.56 120.56 -0.13 5116900
MTF תל בונד - ריבית משתנה 107.56 107.56 -0.02 5116330
MTF תל בונד - שקלי 0-3 100.43 100.43 -0.01 5125372
MTF תל בונד - שקלי 3-5 99.99 99.99 -0.16 5125331
MTF' תל בונד - שקלי 5-15 99.66 99.66 -0.09 5125364
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.46 112.46 -0.19 5122635
MTF תל בונד - תשואות שקל 113.04 113.04 -0.19 5122320
MTF תל בונד 20 סד - 2 107.09 107.09 -0.19 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 138.17 138.17 -0.19 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 107.33 107.33 -0.15 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 137.64 137.64 -0.16 5112420
MTF תל בונד מאגר סד-1 107.96 107.96 -0.11 5119151
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.14 107.14 -0.13 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 104.73 104.73 -0.08 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 121.7 121.7 -0.07 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.87 104.87 -0.13 5123518
MTF תל בונד שקלי 141.28 141.28 -0.11 5115415
MTF תל בונד שקלי - 50 100.56 100.56 -0.05 5125125
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.34 120.34 -0.19 5117924
MTF' תל בונד-צמודות 3-5 101.08 101.08 -0.14 5125356
PTF BBB עד A מאוזן 111.86 111.86 -0.2 5122452
PTF אינדקס A מאוזן 109 109 -0.14 5122460
PTF אינדקס AA ומעלה מאוזן 106.3 106.3 -0.08 5122478
PTF מדדי תל בונד + 10% 109.54 109.54 -0.08 5119912
PTF תל בונד 20 151.78 151.78 -0.19 5111463
PTF תל בונד 60 143.72 143.72 -0.15 5112206
PTF תל בונד צמודות 116.32 116.32 -0.13 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 117.93 117.93 -0.07 5117494
PTF תל בונד ריבית משתנה 104.27 104.27 -0.03 5120563
PTF תל בונד שקלי 149.91 149.91 -0.11 5113071
PTF תל בונד תשואות 120.77 120.77 -0.17 5117957
אזימוט ! אגח חברות 109.27 109.27 -0.08 5124102
אי בי אי סל 10/90 124.52 124.52 -0.1 5115779
אי בי אי סל 20/80 122.8 122.8 -0.03 5115761
אי.בי.אי סל תל בונד תשואות שקלי 112.13 112.13 -0.2 5122395
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.67 101.67 -0.25 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.28 115.28 -0.08 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.89 118.89 -0.13 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1050.13 1050.13 -0.08 5126214
איביאי סל תל בונד 20 136.51 136.51 -0.19 5113014
איביאי סל תל בונד 40 132.98 132.98 -0.11 5114327
איביאי סל תל בונד 60 129.89 129.89 -0.15 5115100
איביאי סל תל בונד מאגר 107.65 107.65 -0.1 5119177
איביאי סל תל בונד צמודות 123.86 123.86 -0.13 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.35 103.35 -0.13 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 125.78 125.78 -0.07 5117049
איביאי סל תל בונד ריבית משתנה 101.36 101.36 -0.02 5120241
איביאי סל תל בונד שקלי 150.49 150.49 -0.11 5114319
איביאי סל תל בונד תשואות 468.36 468.36 -0.18 5126818
איילון ! תיק קונצרני 113.76 113.76 -0.18 5106299
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.02 134.02 -0.14 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.53 104.53 -0.07 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.96 104.96 -0.05 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.08 178.08 0.01 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.69 126.69 -0.05 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.92 275.94 -0.02 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.55 149.55 -0.17 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.31 169.31 -0.13 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.9 171.9 -0.14 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.87 170.87 -0.13 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.51 121.51 -0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.59 126.59 -0.07 5116975
אלטשולר שחם ! אגח הזדמנויות 165.63 165.63 -0.25 5108642
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.66 191.66 0.01 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.72 102.72 -0.11 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.1 176.1 -0.08 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.44 105.44 -0.09 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.75 112.75 -0.19 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 808.99 808.99 -0.12 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.68 114.68 -0.08 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.34 126.34 -0.09 5116934
אפסילון מבחר מדדי תל בונד 123.63 123.63 -0.1 5116942
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.58 133.58 -0.14 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.81 104.81 -0.17 5123633
הראל ! אגח חברות והמרה 194.26 194.26 0.03 5106430
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.51 172.51 -0.06 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.37 238.73 -0.08 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.83 192.83 -0.1 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.57 127.57 -0.07 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.87 102.87 -0.11 5119441
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.28 105.28 -0.14 5123112
הראל אינדקס קונצרני A שקלי 107.76 107.76 -0.14 5123559
הראל אינדקס קונצרני מאוזן מחמ 2-4 שנים 105.23 105.23 -0.13 5123104
הראל מחקה תל בונד - ריבית משתנה 103.51 103.51 -0.02 5122551
הראל מחקה תל בונד - תשואות שקלי 114.12 114.12 -0.19 5118682
הראל מחקה תל בונד 20 120.2 120.2 -0.19 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 106.89 106.89 -0.15 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.34 103.34 -0.14 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 125.72 125.72 -0.07 5114939
הראל מחקה תל בונד שקלי 131.93 131.93 -0.11 5117288
הראל מחקה תל בונד תשואות 120.94 120.94 -0.18 5117254
הראל ניהול אגח 151.88 151.88 -0.13 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.9 100.9 -0.04 5120340
הראל פיא ! אגח HIGH YIELD 102.31 102.31 -0.03 5101704
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.1 158.1 -0.07 5107156
הראל פיא קונצרני שקלי ללא מניות 146.13 146.13 -0.1 5107503
הראל פרימיום 502.55 507.58 -0.53 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.86 127.86 -0.12 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.9 125.9 -0.12 5115993
ילין לפידות ! אגח חברות 104.71 104.71 0.04 5123757
ילין לפידות ! אגח לא מדורג + 10% 242.6 242.6 0.04 5108899
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.48 112.48 -0.02 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.21 125.21 -0.04 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.74 106.74 -0.06 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.77 173.77 0 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.1 145.1 -0.06 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.94 119.94 -0.01 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.98 111.98 -0.08 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.23 180.23 0.11 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.55 114.55 -0.12 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 133.96 133.96 -0.04 5108188
מגדל ! אגח High Yield 148.27 148.28 0.04 5118187
מגדל ! אגח הזדמנויות 691.28 691.28 0.07 5126511
מגדל ! אגח חברות 189.88 189.88 -0.04 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.55 101.55 -0.03 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.27 124.27 -0.14 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.38 112.38 -0.1 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.97 151.97 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.81 111.81 -0.06 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 -0.09 5112669
מגדל אגח חברות מדורג 118.89 118.89 -0.13 5117932
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.45 148.45 -0.11 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.46 162.46 -0.06 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.86 187.86 -0.11 5104427
מגדל תיק השקעות קונצרני 142.39 142.39 -0.15 5106190
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.29 174.29 0.05 5103775
מור ! אגח הזדמנויות 109.35 109.35 0 5124342
מור ! תיק אגח מנוהל 117.27 117.27 -0.08 5118633
מור אגח חברות 100.51 100.51 -0.06 5125901
מור נבחרת אגח 141.39 141.39 -0.09 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.13 158.13 -0.04 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.49 250.49 -0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.89 106.89 -0.03 5123948
מיטב ! הזדמנויות 152.25 152.25 0.01 5104161
מיטב ! קונצרני פלוס 154.93 154.93 0.01 5114640
מיטב High Yield ! ללא מניות 230.88 230.9 0.04 5106992
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 615.74 615.75 0.06 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.53 105.53 -0.04 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.66 174.66 -0.05 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.43 524.43 -0.06 5520028
מיטב מדורגות 229.97 229.97 -0.14 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.16 126.16 -0.07 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.28 113.28 -0.03 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.75 164.75 -0.12 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.41 100.41 -0.14 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.66 551.66 -0.11 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.23 123.23 -0.12 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.33 79.33 -0.1 5107321
פורטה ! אגח 100.56 100.56 -0.05 5125570
פסגות ! High Yield פלוס 140.09 140.09 -0.02 5108733
פסגות ! אגח בתשואה גבוהה הגנתי 163.82 163.82 -0.09 5111984
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.52 158.52 -0.12 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 151.97 151.97 -0.07 5114228
פסגות ! מודל ממוקד HY 111.52 111.52 -0.05 5119391
פסגות ! מודל קונצרני 144.7 144.7 -0.11 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.64 128.64 -0.06 5112487
פסגות Bond picking 115.52 115.52 0.09 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.83 1118.83 -0.04 5110721
פסגות אגח ממוצע A 116.81 116.81 0.03 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.85 112.85 -0.09 5116512
פסגות מדפ מדורג 142.56 142.56 -0.05 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.72 137.72 -0.07 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2979.69 2979.69 0.18 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.27 95.27 0.47 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.78 107.78 -0.06 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.48 147.48 -0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.41 127.41 -0.09 5114988
פסגות תל בונד מאגר מנגנון חכם 118.25 118.25 -0.07 5118070
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.59 99.59 -0.05 5125463
קסם KTF 00 תל בונד 20 124.81 124.81 -0.18 5115589
קסם KTF תל בונד 40 131.6 131.6 -0.1 5113303
קסם KTF תל בונד 60 114.15 114.15 -0.15 5118021
קסם KTF תל בונד מאגר 128.77 128.77 -0.11 5115597
קסם KTF תל בונד צמודות 116.17 116.17 -0.12 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 122.07 122.07 -0.07 5115605
קסם KTF תל בונד ריבית משתנה 104.1 104.1 -0.02 5121025
קסם KTF תל בונד שקלי 145.61 145.61 -0.12 5114566
קסם KTF תל בונד תשואות 118.81 118.81 -0.17 5118120
קסם KTF תל בונד תשואות שקלי 113.32 113.32 -0.2 5121223
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1010.26 1010.26 -0.11 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.85 117.85 -0.13 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.02 850.02 -0.07 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.31 100.31 -0.06 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.96 115.96 -0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.14 117.14 -0.2 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.65 464.65 -0.03 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.58 133.58 -0.09 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.84 160.84 -0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.55 139.55 -0.09 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.51 69.51 -0.04 5106729
תכלית TTF ! אינדקס קונצרני HY- BBB 104.5 104.5 -0.12 5124409
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.63 101.63 -0.15 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.46 102.46 -0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.97 105.97 -0.15 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.54 101.54 -0.18 5125067
תכלית TTF תל בונד 60 120.17 120.17 -0.15 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.34 117.34 -0.08 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.3 102.3 -0.14 5118757
תכלית TTF תל בונד ריבית משתנה 103.77 103.77 -0.02 5120845
תכלית TTF תל בונד שקלי 153.25 153.25 -0.11 5114491
תכלית TTF תל בונד שקלי- 50 100.04 100.04 -0.06 5125323
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.31 126.31 -0.19 5116371
תכלית TTF תל בונד תשואות שקלי 112.43 112.43 -0.2 5118732
תכליתTTF תל בונד 20 91 91 -0.19 5115472
תל בונד 40 MTF 136.97 136.97 -0.12 5112404
תמהיל אגח חברות 219.49 219.49 -0.23 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.68 106.68 -0.07 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.54 104.54 -0.04 5118583