ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.09 3.25 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.12 2.66 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.1 3.01 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.09 3.44 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.07 4.09 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0 3.83 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.15 3.13 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.11 2.56 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.16 4.34 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.25 4.03 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.13 2.72 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.2 4.06 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.03 2.53 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.03 1.38 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.04 1.77 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0 3.97 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.34 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 2.58 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.04 2.43 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0.05 2.81 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.04 2.03 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 0.06 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.04 0.7 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0 4.31 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.05 2.4 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.04 1.94 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% 0.04 1.18 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.06 2.06 008|143|000
+ מניות בארץ 0.26 6.09 002|000|000
^ ת"א 35 0.4 5.18 002|017|046
^ ת"א 125 0.46 6.1 002|017|047
^ ת"א 90 0.58 10.28 002|017|048
^ יתר 0.07 0.26 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.52 2.04 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.21 3 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ 0.31 8.28 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.9 -2.71 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.19 6.89 002|019|000
+ קרן כספית -0.05 -0.6 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.38 -5.66 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.37 -5.29 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.56 12.94 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.19 19.88 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.24 3.74 003|021|061
^ מניות אסיה -0.02 16.47 003|021|100
^ מניות סין -0.33 24.3 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.94 11.42 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.63 19.35 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -1.02 10.03 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.34 17.22 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.17 5.08 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.35 0.26 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.24 14.31 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.59 10.97 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.19 9.26 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.38 9.86 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.23 -1.78 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.35 -4.47 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.23 11.32 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.39 -3.95 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.03 1.12 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.36 -3.78 011|140|000
גמישות 0.12 5.66 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.23 17.94 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.34 23.11 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.1 2.26 006|096|000
+ אגד קרנות -0.24 -2.09 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.08 2.1 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.36 -3.92 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.23 1.21 121|114|117
חו"ל כללי -0.05 1.06 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -7.71 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -7.71 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.6 11.67 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.6 11.67 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אינדקס AA ומעלה צמוד 104.17 104.17 0.13 5123278
MTF אינדקס צמוד A 105.13 105.13 0.18 5123344
MTF תל בונד - צמודות 0-3 100.1 100.1 0.05 5125984
MTF תל בונד - צמודות 5-15 100.62 100.62 0.25 5125349
MTF תל בונד - צמודות סד-1 120.59 120.59 0.14 5116900
MTF תל בונד - תשואות סד - 2 112.74 112.74 0.24 5122635
MTF תל בונד 20 סד - 2 107.2 107.2 0.15 5123039
MTF תל בונד 20 סד -1 138.32 138.32 0.16 5112388
MTF תל בונד 60 סד - 2 107.4 107.4 0.16 5122262
MTF תל בונד 60 סד-1 137.74 137.74 0.16 5112420
MTF תל בונד צמודות בנקים 107.1 107.1 0.07 5117817
MTF תל בונד צמודות יתר סד - 2 104.64 104.64 0.11 5123047
MTF תל בונד צמודות יתר סד -1 121.59 121.59 0.12 5116918
MTF תל בונד צמודות סד - 2 104.9 104.9 0.15 5123518
MTF תל בונד תשואות סד-1 120.65 120.65 0.25 5117924
MTF' תל בונד-צמודות 3-5 101.08 101.08 0.13 5125356
PTF מדדי תל בונד + 10% 109.72 109.72 0.18 5119912
PTF תל בונד 20 151.95 151.95 0.16 5111463
PTF תל בונד 60 143.82 143.82 0.16 5112206
PTF תל בונד צמודות 116.35 116.35 0.15 5117486
PTF תל בונד צמודות יתר 117.83 117.83 0.11 5117494
PTF תל בונד תשואות 121.06 121.06 0.24 5117957
איביאי סל תל בונד 20 136.66 136.66 0.15 5113014
איביאי סל תל בונד 40 133.01 133.01 0.17 5114327
איביאי סל תל בונד 60 129.98 129.98 0.15 5115100
איביאי סל תל בונד צמודות 123.89 123.89 0.15 5117023
איביאי סל תל בונד צמודות - בנקים 103.31 103.31 0.07 5118559
איביאי סל תל בונד צמודות - יתר 125.68 125.68 0.12 5117049
איביאי סל תל בונד תשואות 469.53 469.53 0.24 5126818
איילון ! תיק קונצרני 114.12 114.12 0.21 5106299
הראל אינדקס קונצרני A צמוד 105.39 105.39 0.19 5123112
הראל מחקה תל בונד 20 120.33 120.33 0.15 5117270
הראל מחקה תל בונד 60 106.95 106.95 0.15 5121835
הראל מחקה תל בונד צמודות בנקים 103.31 103.31 0.08 5122544
הראל מחקה תל בונד צמודות יתר 125.61 125.61 0.11 5114939
הראל מחקה תל בונד תשואות 121.24 121.24 0.25 5117254
מגדל אגח חברות מדורג 119.11 119.11 0.21 5117932
מגדל תיק השקעות קונצרני 142.59 142.59 0.22 5106190
פסגות אגח ממוצע A 116.57 116.57 0.14 5117940
פסגות אגח ממוצע AA 112.89 112.89 0.17 5116512
קסם KTF 00 תל בונד 20 124.94 124.94 0.14 5115589
קסם KTF תל בונד 40 131.61 131.61 0.15 5113303
קסם KTF תל בונד 60 114.22 114.22 0.16 5118021
קסם KTF תל בונד צמודות 116.19 116.19 0.15 5117437
קסם KTF תל בונד צמודות יתר 121.96 121.96 0.11 5115605
קסם KTF תל בונד תשואות 119.09 119.09 0.24 5118120
תכלית TTF תל בונד 60 120.25 120.25 0.16 5117361
תכלית TTF תל בונד צמודות - יתר 117.24 117.24 0.11 5117569
תכלית TTF תל בונד צמודות-בנקים 102.27 102.27 0.07 5118757
תכלית TTF תל בונד תשואות 126.63 126.63 0.25 5116371
תכליתTTF תל בונד 20 91.1 91.1 0.16 5115472
תל בונד 40 MTF 137.01 137.01 0.17 5112404