ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.01 1.9 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות 0.04 1.37 109|133|000
^ עד 10% מניות 0.01 1.71 109|134|000
^ עד 20% מניות 0 2.01 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.02 2.67 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.13 2.75 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה 0.06 1.68 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0.05 0.93 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.08 3.09 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 1.59 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.05 1.4 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד 0.07 2.51 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0.01 1.55 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.04 1.39 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.05 1.41 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.03 3.48 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.03 2.02 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.42 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 1.51 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.02 1.42 009|146|000
+ מניות בחו"ל 0.3 14.77 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.29 10.28 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר 1.02 13.91 003|021|061
^ מניות אסיה -0.14 16.75 003|021|100
^ מניות סין -0.89 20.82 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.19 20.03 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 0.49 16.72 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.09 17.62 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.27 12.61 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.34 2.78 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.45 4.62 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.44 21.11 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.21 15.81 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.22 7.49 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.17 12.08 003|023|131
+ קרן כספית -0.03 0.96 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר -0.13 3.97 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.14 4.34 007|027|132
+ מניות בארץ -0.21 2.35 002|000|000
^ ת"א 35 -0.59 7.98 002|017|046
^ ת"א 125 -0.52 4.1 002|017|047
^ ת"א 90 -0.62 4.2 002|017|048
^ יתר -0.26 -7.25 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -0.77 -3.96 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.15 1.22 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.36 6.24 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.57 -9.32 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.05 2.6 002|019|000
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 0.47 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0.01 -0.04 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0.02 0.17 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.01 1.27 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.02 0.56 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 0.38 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.02 0.13 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.01 0.64 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל -0.09 1.12 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל -0.2 1.92 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.09 6.33 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח -0.2 2.87 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 -1.39 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.18 2.59 011|140|000
גמישות 0.12 9.01 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 0.38 21.9 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 0.44 26.92 006|025|000
^ ממונפות אחר 0.13 0.24 006|096|000
חו"ל כללי -0.03 2.58 102|000|000
+ אגד קרנות -0.08 2.07 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0.04 1.26 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.11 2.4 121|114|116
^ אגד חוץ כללי -0.13 -0.01 121|114|117
+ אג"ח בארץ - מט"ח -0.34 3.19 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי -0.34 3.19 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.11 16.75 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.11 16.75 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.03 104.03 0.13 5123930
FOREST אגח מדורג ! 126.59 126.59 0.06 5116629
MTF אינדקס אגח נדלן שקלי גלובלי 101.56 101.56 0.1 5124771
אזימוט ! אגח חברות 108.69 108.69 0 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.26 101.26 0.11 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.07 115.07 0.05 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.35 118.35 0.05 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1037.87 1037.87 -0.02 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 132.56 132.56 0.09 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.6 104.6 0.06 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.29 105.29 0.05 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 173.72 173.72 0.02 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.48 126.48 0.02 5114178
אילים תיק אגח + 30% 269.43 269.45 -0.01 5100193
אלומות ! אגח חברות 148.5 148.5 0.07 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 168.22 168.22 0.07 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.06 171.06 0.09 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 169.87 169.87 0.06 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.3 121.3 0.06 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.74 126.74 0.03 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 190.54 190.54 0.09 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 103.67 103.67 0.09 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 175.98 175.98 0.03 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 104.55 104.55 0.03 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.03 112.03 0.1 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 805.2 805.2 -0.08 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 115.14 115.14 0.03 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.23 126.23 0.07 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.51 133.51 0.07 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.3 104.3 0.07 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.93 172.93 0.08 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 100.6 100.6 0.08 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.03 238.39 0.06 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.31 192.31 0.08 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.71 127.71 0.07 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.65 102.65 0.06 5119441
הראל ניהול אגח 150.67 150.67 0.05 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 101.43 101.43 0.07 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.31 158.31 0.04 5107156
הראל פרימיום 498.13 503.11 0.07 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.73 127.73 0.06 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.69 125.69 0.05 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.52 112.52 0.02 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.67 125.67 0.04 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 107.24 107.24 0.05 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 174.89 174.89 0.05 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.57 145.57 0.05 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.43 120.43 0.05 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.21 112.21 0.04 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.6 180.6 0.03 5107479
כרמים ! אגח חברות 113.3 113.3 0.06 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.75 134.75 0.06 5108188
מגדל ! אגח חברות 191.22 191.22 0.04 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.76 101.76 0.1 5125695
מגדל ! אגח רכיב בטוחה 153.75 153.75 0.04 5112909
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 123.59 123.59 0.06 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 113.09 113.09 0.12 5116280
מגדל אגח בנקים - COCO 112.44 112.44 0.02 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 140.46 140.46 0.07 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 147.73 147.73 0.07 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 163.3 163.3 0.06 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.26 187.26 0.06 5104427
מגדל תיק השקעות קונצרני 142.14 142.14 0.06 5106190
מודלים אגח חברות ללא מניות 176.48 176.48 0.07 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.84 117.84 0.06 5118633
מור אגח חברות 100.91 100.91 0.04 5125901
מור נבחרת אגח 142.11 142.11 0.07 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.36 158.36 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.95 250.95 0.04 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 107.32 107.32 0.03 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 155.4 155.4 0.03 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 612.26 612.27 -0.06 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 106.01 106.01 0.03 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 175.36 175.36 0.07 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 523.82 523.82 -0.01 5520028
מיטב מדורגות 229.42 229.42 0.03 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.81 126.81 0.06 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.91 113.91 0.06 5114434
סיגמא ! אגח חברות 163.71 163.71 0.1 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 99.21 99.21 0.06 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 548.98 548.98 0.09 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 122.25 122.25 0.11 5113501
סיגמא בונד שקלי 78.62 78.62 0.1 5107321
פורטה ! אגח 100.98 100.98 0.01 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.74 158.74 0.09 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.47 152.47 0.05 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.33 144.33 0.22 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.51 128.51 0.09 5112487
פסגות Bond picking 116.21 116.21 -0.01 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות + 30% 1120.92 1120.92 0.01 5110721
פסגות מדפ מדורג 143.18 143.18 0.06 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.65 137.65 0.1 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2934.11 2934.11 -0.14 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 98.39 98.39 -0.05 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.23 107.23 -0.06 5123724
פסגות קונצרני שקלי 146.73 146.73 0.08 5111224
פסגות תיק קונצרני 128.06 128.06 0.05 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.76 99.76 0.04 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1018.92 1018.92 0.03 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.14 118.14 0.03 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.91 850.91 0.05 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.93 100.93 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.29 116.29 0.06 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.93 116.93 0.08 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 467.28 467.28 0.05 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.57 161.57 0.05 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 138.74 138.74 0.06 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.96 69.96 0.04 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 100.77 100.77 0.09 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 103.03 103.03 0.08 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.61 105.61 0.09 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 100.79 100.79 0.04 5125067
תמהיל אגח חברות 217.11 217.11 0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.88 106.88 0.11 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 105.06 105.06 0.06 5118583