ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 3.09 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.03 2.39 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 2.83 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 3.33 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 3.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.12 3.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 2.89 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 2.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 3.84 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.23 3.49 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.04 2.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 3.6 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.26 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 1.13 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.46 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.06 3.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.05 2.04 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 2.24 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.09 2.61 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.8 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.03 0.62 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.02 3.84 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.67 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 1.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.13 008|143|000
+ מניות בארץ -0.58 5.91 002|000|000
^ ת"א 35 -0.93 5.54 002|017|046
^ ת"א 125 -1.01 5.95 002|017|047
^ ת"א 90 -1 9.36 002|017|048
^ יתר -0.7 0.01 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -1.11 1.49 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.64 2.47 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -1.04 8.44 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.82 -2.01 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.37 6.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות -0.28 5.59 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.13 17.48 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.13 22.61 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.11 1.91 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 -2.3 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.05 1.79 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -6.06 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -6.06 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF אגח מאוזנת 108.94 108.94 -0.07 5118989
אדמונד - דה - רוטשילד ! אגח ללא מניות 110.16 110.16 -0.05 5120381
אזימוט אגח ללא מניות 132 132 -0.05 5116082
איביאי ! אגח ללא מניות 170.44 170.44 -0.1 5110580
איביאי תיק אגח כללי 116.8 116.8 -0.08 5117619
איילון ! אגח והנפקות ללא מניות 139.03 139.03 -0.22 5109673
איילון תיק השקעות ללא מניות 119.16 119.16 -0.14 5117668
אילים ! תיק אגח ללא מניות 130.1 130.1 -0.05 5109384
אלומות מודל כמותי אגח כללי 99.57 99.57 -0.01 5125547
אלומות תיק השקעות ללא מניות 158.69 158.69 -0.08 5110044
אלטשולר ! תיק אגח ללא מניות 578.85 578.85 -0.03 5126727
אלטשולר עוקבת תיק מספר 1 – הבנק הבינלאומי 106.25 106.25 0.03 5118005
אלטשולר שחם תיק השקעות ללא מניות 173.13 173.13 -0.02 5110564
אלפא טק! אגח כללי ללא מניות 98.84 98.84 -0.14 5125828
אניגמה ! תיק אגח ללא מניות 108.1 108.1 -0.1 5119359
אניגמה אגח ללא מניות 137.42 137.42 -0.09 5116637
אנליסט ! אגח 175.57 175.57 -0.15 5110523
אנליסט (!) פיזור רחב ללא מניות 107.21 107.21 -0.07 5119672
אנליסט אגח ללא מניות 130.44 130.44 -0.06 5114335
אפסילון ! אגח פרימיום 135.05 135.05 -0.1 5104930
אפסילון אגח ללא מניות 133.34 133.34 -0.05 5112701
אקסיומה אגח ללא מניות 160.28 160.28 -0.1 5108774
דיאמונד אגח ללא מניות 104.46 104.46 -0.05 5119862
דיביאם אגח ללא מניות 109.12 109.12 -0.05 5119805
הראל ! Total Return 103.6 103.6 -0.04 5115936
הראל ! אגח מנוהלת 422.4 422.4 -0.15 5120936
הראל ! נבחרת אגח 1279.14 1279.14 -0.12 5231055
הראל ! תיק אגח כללי 104.27 104.27 -0.07 5119458
הראל אגח כללי ממוקדת 99.83 99.83 -0.2 5124680
הראל אגח ללא מניות 4050.98 4050.98 -0.11 5111059
הראל אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 100.12 100.12 -0.08 5124912
הראל פיא ! תיק השקעות ללא מניות 151.27 151.27 -0.13 5110929
הראל פיא אגח סולידית מחלקת 61.23 61.23 -0.03 5102850
טופ אלפא ! אגח ללא מניות 120.57 120.57 0.02 5115449
ילין לפידות ! Total Return 112.71 112.71 -0.04 5118088
ילין לפידות ! אגח כללי ללא מניות 156.28 156.28 2.86 5108915
ילין לפידות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 117.48 117.48 0.1 5114392
ילין לפידות תיק LV 100.84 100.84 0.01 5123005
ילין לפידות תיק ללא מניות 114.44 114.44 -0.07 5117304
כוון אגח מנוהלת ללא מניות 143.93 143.93 -0.07 5109624
מגדל ! אגח מדינה - קונצרני Buy Side 100.56 100.56 -0.01 5125687
מגדל עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 113.95 113.95 -0.01 5104831
מגדל תיק השקעות ללא מניות 109.27 109.27 -0.16 5120407
מודלים אגח דינמית ללא מניות 107.56 107.56 0.06 5119540
מור אגח ישראל 103.21 103.21 -0.1 5123294
מיטב ! אקטיבית ללא מניות 142.47 142.47 -0.06 5116397
מיטב אגח 106.76 106.76 -0.07 5123138
מיטב אגח בניהול ממוקד 114.87 114.87 -0.04 5120886
מיטב עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 147.22 147.22 -0.01 5103767
מיטב תיק אגח ללא מניות 154.96 154.96 -0.07 5105069
סיגמא ! אגח דינמית ללא מניות 116.11 116.11 -0.12 5120704
סיגמא אגח כללי ללא מניות 154.51 154.51 -0.12 5109871
סיגמא תיק השקעות ללא מניות 99.14 99.14 -0.16 5125653
סלע ! אגח כללי ללא מניות 102.63 102.63 -0.03 5123831
פסגות ! אגח ישראל ללא מניות 122.69 122.69 -0.02 5113097
פסגות ! תיק אגח 143.75 143.75 -0.09 5110408
פסגות אגח אקטיבי 103.61 103.61 0.14 5120589
פסגות אגח מאוזן 122.7 122.7 -0.08 5112529
פסגות הנפקות אגח 99.46 99.46 -0.08 5125802
פסגות עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 106.42 106.42 -0.01 5118062
פסגות פוטנציאל אגח 121.24 121.24 0.18 5108675
פסגות פלטינום ! אגח ללא מניות 162.83 162.83 -0.17 5104401
פסגות שכבות אגח ללא מניות 127.86 127.86 0.01 5113287
קסם KTF אגח כללי משולבת 114.84 114.84 -0.01 5118229
קסם אקסלנס ! אגח כללי ללא מניות 117.4 117.4 -0.07 5115613
קסם אקסלנס אגח 935.15 935.15 -0.02 5113352
קסם אקסלנס אגח עד 2021 101.36 101.36 -0.01 5121231
קסם אקסלנס מודל ללא מניות 153.96 153.96 -0.04 5103056
קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות 123.95 123.95 -0.07 5116470
קסם אקסלנס! נקסוס 107.09 108.16 -0.06 5105846
תכלית TTF ! אינדקס אגח ישראל ר.קבועה 104.26 104.26 -0.05 5124458
תכלית TTF אגח כללי משולבת 107.25 107.25 -0.02 5120829
תלתן אגח ללא מניות 105.03 105.03 -0.04 5123187
תמיר פישמן עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 114.41 114.41 -0.04 5116272