ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.05 2.85 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.06 2.18 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 2.61 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.04 3.06 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.07 3.75 109|136|000
^ מעל 30% מניות -0.19 3.67 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.08 2.66 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה 0 2.41 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.15 3.61 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.11 3.24 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.06 2.33 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.11 3.38 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 2.09 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 0.02 1.11 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 0.01 1.36 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 0.05 3.33 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר 0.02 1.9 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0 2.08 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0.01 2.05 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.01 2.46 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.63 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.03 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.04 0.54 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 -0.01 3.49 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 1.93 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.5 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.03 0.96 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.01 1.78 008|143|000
+ מניות בארץ 0.1 5.77 002|000|000
^ ת"א 35 0.13 5.16 002|017|046
^ ת"א 125 0.48 6.01 002|017|047
^ ת"א 90 0.62 9.43 002|017|048
^ יתר 0.03 -0.15 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר 0.61 1.09 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ 0.97 2.55 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.06 8.21 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.1 -2.06 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.09 6.55 002|019|000
+ קרן כספית 0.12 -0.38 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.07 007|026|000
^ כספית דולר 0.99 -3.85 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 1.01 -3.48 007|027|132
+ מניות בחו"ל -0.61 11.79 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.71 16.2 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -1.16 1.32 003|021|061
^ מניות אסיה -0.73 14.99 003|021|100
^ מניות סין 0.19 22.91 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח -0.29 11.25 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -1.16 17.1 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח -0.01 10.26 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח -0.33 16.44 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח -0.92 3.92 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס 0.88 -1.94 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.39 13.39 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח -0.09 10.49 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח -0.92 7.65 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח -0.15 9.62 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל 0.49 -1.3 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.84 -3.17 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל 0.47 11.58 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.72 -2.61 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 0.51 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.79 -2.56 011|140|000
גמישות -0.08 5.45 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -1.14 15.97 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -1.51 20.62 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.04 1.86 006|096|000
+ אגד קרנות 0.59 -1.32 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח 0 1.65 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.85 -2.63 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.22 1.3 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.23 -5.56 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.23 -5.56 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד -0.32 11.61 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות -0.32 11.61 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
20/80 דיאמונד 109.73 109.73 -0.1 5118435
FOREST 20/80 111.28 111.28 -0.04 5118674
MTF 15/85 - מגודרת מטח 109.66 109.66 -0.12 5119615
MTF 20/80 127.16 127.16 0.03 5115274
MTF 20/80 500 S&P - תא 125 מגודרת מטח 113.55 113.55 -0.14 5118971
PTF 20/80 105.05 105.05 -0.04 5123427
אדמונד דה רוטשילד 20/80 101.92 101.92 0.02 5124763
אדמונד דה רוטשילד Select עד 20% מניות 140.28 140.28 0.02 5115258
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.58 99.58 0.01 5126289
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 105.91 105.92 -0.06 5122791
אושן 20/80 105.82 105.82 -0.04 5123666
אזימוט 18/82 חי דיבידנד 117.85 117.85 -0.04 5122593
אי.בי.אי 20/80 113.62 113.62 -0.12 5122494
אי.בי.אי עד 3 שנים 20/80 92.49 92.49 -0.05 5107420
איביאי 15/85 110.64 110.64 -0.14 5119417
איביאי גיא 20/80 2402.61 2402.61 -0.03 5126230
איילון ' 20/80 94.02 94.02 -0.07 5112925
איילון עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 152.43 152.43 -0.03 5104385
אילים 20/80 MA 99.94 99.94 -0.05 5125794
אילים עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.86 99.86 -0.04 5125711
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 99.68 99.68 -0.01 5125737
אילים תיק אגח + 20% 2993.53 2993.68 0.03 5126271
אימפקט 20/80 112.79 112.79 -0.22 5117734
אלומות קבין 20/80 112.79 112.79 -0.17 5121439
אלומות תיק מנוהל 15% 157.92 157.92 -0.1 5109517
אלומות תיק מנוהל 20% 111.87 111.87 -0.2 5120951
אלטושלר שחם עוקבת תיק מספר 2 – הבנק הבינלאומי 144.66 144.66 0.01 5108402
אלטשולר שחם 15-85 99.77 99.77 0.01 5126164
אלטשולר שחם 20/80 153.23 153.23 0.03 5114236
אלטשולר שחם עוקבת תיק עד 15 – בנק מזרחי 115.34 115.34 0 5118302
אלפא ביתא 20/80 104.11 104.11 -0.14 5124185
אלפא טק 20/80 98.98 98.98 -0.1 5125851
אלפי בנדק 20/80 117.31 117.31 -0.15 5121363
אלפי בנדק עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 102.88 102.88 -0.1 5123914
אניגמה תיק מנוהל 15/85 108.1 108.1 -0.06 5120324
אניגמה תיק מנוהל 20/80 123.87 123.87 0 5118260
אנליסט 20/80 141.05 141.05 -0.13 5116033
אנליסט עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 102.46 102.46 -0.02 5123450
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 132.25 132.25 -0.04 5113709
אנליסט פיזור רחב 20/80 101.02 101.02 -0.03 5125109
אפסילון 20/80 586.15 586.15 -0.1 5126776
אפסילון עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 135.25 135.25 -0.04 5112727
ברומטר אגח 15/85 193.57 193.57 0.03 5105267
ברק 20/80 105.01 105.01 -0.08 5123849
הורייזן אגח דינמית 124.54 124.54 -0.21 5118955
הראל 15/85 127.82 127.82 -0.01 5106406
הראל 20/80 - מוגנת מטח 46.13 46.13 -0.17 5102488
הראל 20/80 פלוס 94.14 94.14 -0.06 5102884
הראל מחקה 15/85 107.48 107.48 -0.04 5120365
הראל מחקה 20/80 127.27 127.27 -0.07 5115738
הראל מנוהלת 20% 2527.76 2527.76 -0.13 5111216
הראל נבחרת 20/80 137.94 137.94 -0.08 5106422
הראל עוקבת תיק מס 2 99.46 99.46 -0.03 5125935
הראל עוקבת תיק מספר 2 - הבנק הבינלאומי 110.67 110.67 -0.04 5117841
הראל פיא מנוהלת 15% 113.77 116.05 0.03 5117460
טנדם 20/80 100.23 100.23 -0.35 5122247
ילין לפידות 15/85 99.51 99.51 0 5125968
ילין לפידות 20/80 141.62 141.62 0.08 5116488
ילין לפידות 20/80 צמיחה 112.75 112.75 -0.07 5122239
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 116.64 116.64 0.01 5117312
ילין לפידות תיק LV + 15% 104.15 104.15 -0.05 5122999
ילין לפידות תיק השקעות + 15% 143.87 143.87 0.01 5115092
יצירה 20/80 105.49 105.49 -0.14 5124243
כוון 20/80 140.37 140.37 -0.01 5105317
כוון אגח 15/85 90.34 90.34 -0.07 5107958
כרמים אגח כללי 111.86 111.86 -0.16 5108147
מגדל 20/80 166.8 166.8 0.03 5104807
מגדל 20/80 Buy Side 99.31 99.31 0.09 5125414
מגדל 20/80 M.Q.Model 120.86 120.86 -0.04 5118245
מגדל 20/80 פרימיום 137.13 137.13 -0.11 5113485
מגדל אגח + 20% 6586.26 6586.65 0.06 5131099
מגדל אגח דינמית 101.51 101.51 -0.05 5124789
מגדל אפיקים אגח תשואה כוללת 193.38 193.38 -0.02 5105259
מגדל הכנסה חודשית 211.86 211.87 -0.02 5131115
מגדל עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 99.91 99.91 -0.04 5104245
מגדל עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 185.83 185.83 -0.04 5102926
מגדל תיק השקעות עד 15% 147.17 147.18 -0.02 5112826
מגדל תיק השקעות פלוס 112.51 112.51 -0.01 5122304
מודלים 20/80 LARGE CAP 107.89 107.89 0.31 5119797
מור 15/85 109.48 109.48 -0.04 5119821
מור 20/80 112.44 112.44 0.04 5122726
מיטב 15/85 105.66 105.66 0.01 5123864
מיטב 20/80 110.77 110.77 -0.02 5122601
מיטב 20/80 פלוס 156.21 156.21 -0.06 5106109
מיטב אגח + 20% 119.44 119.44 -0.02 5118237
מיטב מודל + 15% 104.75 104.75 -0.01 5107727
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 97.18 97.18 -0.04 5105580
מיטב פוקוס 20/80 100.1 100.1 -0.01 5126123
מיטב תיק מנוהל + 15% 108.86 108.87 -0.03 5102603
סיגמא 15/85 107.93 107.93 -0.06 5123229
סיגמא 20/80 115.75 115.75 -0.05 5120688
סיגמא אגח משולבת + 20% 121.43 121.43 -0.04 5113527
סיגמא תיק השקעות עד 20% 122.18 122.18 0 5115514
פורטה 20/80 102.6 102.6 0 5125000
פסגות אגח משולבת + 15% 147 147 -0.08 5110424
פסגות אגח תשואה כוללת 112.82 112.82 -0.13 5122072
פסגות ישראל 20/80 101.65 101.65 0.07 5125596
פסגות ממוקדת 20/80 118.37 118.37 0 5118906
פסגות ספיר 20/80 100.15 101.15 -0.15 5125398
פסגות עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 110.42 110.42 -0.01 5117981
פסגות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 171.85 171.85 -0.05 5105788
פסגות פלטיניום 20/80 157.86 157.86 0.05 5103429
פסגות תיק השקעות עד 20% 108.2 108.2 -0.19 5121355
קוואנטום 20/80 + אסטרטגיה חכמה 96.58 96.58 0.11 5127030
קסם KTF 15-85 106.98 106.98 -0.03 5122643
קסם אקסלנס 15-85 150.06 150.06 -0.18 5105192
קסם אקסלנס 20-80 846.28 846.28 -0.18 5112016
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 107.94 107.94 -0.08 5121082
קסם אקסלנס עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 170.44 170.44 -0.12 5102421
קסם אקסלנס תיק 20-80 111.24 111.24 -0.18 5122577
שופן 20/80 99.65 99.65 -0.08 5127139
תכלית TTF 15/85 128.86 128.86 -0.06 5117346
תכלית TTF 20/80 114.56 114.56 -0.1 5114483
תכלית 20/90 TTF 121.64 121.64 -0.2 5118724
תלתן 20/80 100.17 100.17 -0.03 5125489
תמיר פישמן 20/80 103.05 103.05 -0.02 5102439
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 180.61 180.61 -0.03 5104518
תמיר פישמן עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 123.09 123.09 -0.12 5116298