ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי -0.01 3.09 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.03 2.39 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.02 2.83 109|134|000
^ עד 20% מניות 0.01 3.33 109|135|000
^ עד 30% מניות -0.03 3.96 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.12 3.86 109|137|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.01 2.89 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.04 2.49 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד -0.06 3.84 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי -0.23 3.49 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר 0.04 2.58 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.1 3.6 104|123|000
+ אג"ח בארץ - מדינה -0.03 2.26 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.11 1.13 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.07 1.46 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.06 3.58 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.05 2.04 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות -0.01 2.26 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות -0.01 2.24 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות -0.09 2.61 009|146|000
+ אג"ח בארץ- שקליות -0.03 1.8 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 -0.01 0.05 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 -0.03 0.62 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.02 3.84 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר -0.04 2.12 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות -0.02 1.67 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.05 1.08 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות 0.11 2.13 008|143|000
+ מניות בארץ -0.58 5.91 002|000|000
^ ת"א 35 -0.93 5.54 002|017|046
^ ת"א 125 -1.01 5.95 002|017|047
^ ת"א 90 -1 9.36 002|017|048
^ יתר -0.7 0.01 002|017|049
^ מדד מניות בארץ אחר -1.11 1.49 002|017|084
^ מניות נדל"ן בארץ -0.64 2.47 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -1.04 8.44 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס -0.82 -2.01 002|018|103
^ מניות כללי בארץ -0.37 6.76 002|019|000
+ קרן כספית 0.01 -0.58 007|000|000
^ כספית שקלית 0 0.08 007|026|000
^ כספית דולר 0.1 -5.5 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח 0.09 -5.13 007|027|132
+ מניות בחו"ל 0.1 12.3 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים -0.24 17.26 003|021|060
^ מניות חו"ל גאוגרפי אחר -0.07 3.05 003|021|061
^ מניות אסיה -0.13 15.79 003|021|100
^ מניות סין 0.11 22.61 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.1 10.78 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח -0.1 18.31 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.12 9.39 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.59 17.81 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 0.68 5.44 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.61 -2 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל -0.05 13.35 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0 10.25 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.15 8.79 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.13 9.37 003|023|131
+ אג"ח בחו"ל -0.07 -2.15 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.05 -4.63 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.2 11.15 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.14 -3.98 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח -0.29 0.41 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח 0.03 -3.96 011|140|000
גמישות -0.28 5.59 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות -0.13 17.48 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה -0.13 22.61 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.11 1.91 006|096|000
+ אגד קרנות 0.01 -2.3 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.05 1.79 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח 0.02 -4.12 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.06 1.13 121|114|117
חו"ל כללי 0.01 1.01 102|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.51 -6.06 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.51 -6.06 118|119|000
+ לתושבי חוץ בלבד 0.16 11.35 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.16 11.35 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF 25/75 106.75 106.75 0.13 5121504
MTF 30/70 105.85 105.85 -0.16 5122155
א.ש SmartBeta 30/70 103.44 103.44 0.23 5125141
אדמונד דה רוטשילד SELECT עד 30% מניות 108 108 -0.17 5123542
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.35 99.35 -0.23 5126305
אדמונד דה רוטשילד עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 99.24 99.24 -0.17 5126263
אדמונד דה רוטשילד תיק אגח + 30% 208.12 208.12 -0.23 5102157
אזימוט 25/75 דיבידנד 99.34 99.34 -0.46 5126065
איביאי ! נוגה 25/75 2986.8 2986.8 -0.18 5126479
איביאי 30/70 112.93 112.93 0.12 5122502
איביאי סל 25/75 108.31 108.31 -0.17 5120233
איילון 25/75 117.07 117.07 0.03 5117650
איילון עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 123.22 123.22 -0.28 5108022
איילון עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.28 116.28 -0.33 5118625
אילים 30/70 MA 99.5 99.5 -0.35 5125786
אילים עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.52 100.52 0.05 5125729
אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.11 100.11 -0.21 5125745
אילים תיק אגח + 25% 102.28 102.29 -0.1 5124953
אלומות 30/70 148.22 148.22 -0.37 5109319
אלומות תיק מנוהל 25% 123.59 123.59 -0.17 5115308
אלטשולר 25-75 195.9 195.9 -0.01 5105705
אלטשולר שחם עוקבת תיק מספר 3 – בנק דיסקונט 105.33 105.33 0.04 5122825
אלפא ביתא 30/70 99.57 99.57 0.19 5126347
אלפי בנדק 30/70 100.4 100.4 -0.29 5125208
אניגמה 30/70 99.13 99.13 -0.27 5126248
אנליסט עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100 100 0 5127246
אפסילון 25/75 207.34 207.34 -0.22 5101480
אקסיומה אגח + 30% 133.02 133.02 -0.41 5107883
דיביאם 25/75 187.43 187.43 -0.24 5109525
הורייזן 30/70 119.91 119.91 -0.06 5118948
הראל 25/75 98.82 98.82 -0.42 5125943
הראל 2B אייל 99.91 100.21 0.18 5125646
הראל 30/70 פלוס 96.44 96.44 0.18 5115555
הראל מחקה עד 3 שנים 25/75 104.27 104.27 -0.19 5121801
הראל עוקבת תיק מספר 3 - בנק דיסקונט 128.61 128.61 -0.21 5112768
הראל פיא 30/70 204.52 204.52 -0.4 5102645
ילין לפידות 25/75 117.48 117.48 0.14 5118617
ילין לפידות 30/70 115.97 115.97 0.18 5121728
ילין לפידות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 99.54 99.54 0.07 5125976
ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.38 101.38 0.17 5125042
ילין לפידות תיק אגח +30% 172.66 172.66 1.09 5107495
יצירה 30/70 106.55 106.55 0.08 5124227
כוון אגח דינמית 231.52 231.52 -0.33 5103569
מגדל 25/75 פלוס 98.76 98.76 -0.22 5101191
מגדל 30/70 Buy Side 99.28 99.28 -0.29 5125422
מגדל עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 186.57 186.58 0.16 5102678
מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 112.56 112.57 -0.14 5118799
מגדל תיק Total Return פלוס 107.99 107.99 0.06 5118385
מודלים 30/70 LARGE CAP 105.4 105.4 -0.1 5123708
מור 25/75 101.86 101.86 -0.17 5125919
מור עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.3 100.3 0.16 5125893
מור תיק אגח מנוהל + 30% 119.12 119.12 -0.23 5119086
מיטב 25/75 פלוס 104.62 104.62 -0.07 5125117
מיטב 30/70 185.31 185.31 0.15 5114079
מיטב אקטיבית 25/75 186.35 186.35 -0.27 5104211
מיטב עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 97.27 97.27 -0.32 5118716
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 141.7 141.7 -0.17 5112917
מיטב תיק השקעות עד 30% מניות 56.34 56.9 -0.27 5102330
סיגמא 30/70 109.72 109.72 -0.23 5123096
פיטנגו אגח כללי 165.51 165.51 -0.25 5109137
פסגות 25/75 פלוס 151.2 151.2 0.12 5110945
פסגות ישראל 30/70 166.16 166.16 -0.19 5108725
פסגות ניהול השקעות 109.07 109.07 0.12 5123658
פסגות ספיר תיק השקעות 114.72 117.01 0.13 5122056
פסגות עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 113.77 113.77 0.11 5117999
קסם אקסלנס 25-75 עד 3 שנים 130 130 0.08 5112792
קסם אקסלנס 30-70 113.8 113.8 -0.18 5119300
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.75 103.75 0.15 5123245
קסם אקסלנס עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 114.99 114.99 -0.15 5109558
שקדי שוקי הון 30/70 100.89 100.89 -0.14 5125471
תטא אגח כללי לכל עת 164.11 164.11 -0.21 5111679
תמיר פישמן 30/70 100.01 100.01 0.2 5127121