ענף
ענף % שינוי יומי % שינוי שנתי
ענף
+ אג"ח בארץ כללי 0.01 2.1 109|000|000
^ כללי בארץ - ללא מניות -0.01 1.57 109|133|000
^ עד 10% מניות -0.03 2.04 109|134|000
^ עד 20% מניות -0.02 1.93 109|135|000
^ עד 30% מניות 0.07 2.68 109|136|000
^ מעל 30% מניות 0.33 3.82 109|137|000
+ אג"ח בארץ - מדינה 0 1.67 009|000|000
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 -0.05 0.98 009|031|074
^ אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 -0.03 1.67 009|031|075
^ אג"ח מדינה צמודי מדד +4 -0.03 0.93 009|031|076
^ אג"ח מדינה צמודי מדד אחר -0.03 1.75 009|031|077
^ אג"ח מדינה כללי ללא מניות 0.02 1.44 009|144|000
^ אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות 0 1.77 009|145|000
^ אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות 0 2.25 009|146|000
+ אג"ח בארץ - חברות והמרה -0.03 1.54 104|000|000
^ אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה -0.06 0.16 104|105|000
^ אג"ח תל בונד צמוד מדד 0.02 3.07 104|106|000
^ אג"ח תל בונד שקלי 0.08 -1.09 104|107|000
^ אג"ח בארץ חברות והמרה אחר -0.04 1.71 104|108|000
^ אג"ח בארץ תל בונד אחד -0.02 2.82 104|123|000
+ מניות בארץ -0.07 7.5 002|000|000
^ ת"א 35 -0.74 7.07 002|017|046
^ ת"א 125 -0.47 9.2 002|017|047
^ ת"א 90 -0.3 11.99 002|017|048
^ יתר -0.44 -0.04 002|017|049
^ מניות נדל"ן בארץ -0.18 13.91 002|018|050
^ מניות ענפים אחרים בארץ -0.35 11.63 002|018|052
^ מניות אנרגיה וקומודיטיס 0.03 14.35 002|018|103
^ מניות כללי בארץ 0.07 7.31 002|019|000
+ קרן כספית -0.04 1.66 007|000|000
^ כספית דולר 0.1 1.39 007|027|070
^ כספית - נקובת מט"ח -0.08 1.71 007|027|132
+ אג"ח בארץ- שקליות 0.01 1.1 008|000|000
^ שקליות לטווח קצר 0-1 0 -0.42 008|029|087
^ שקליות לטווח בינוני 1-2 0 0.28 008|029|091
^ שקליות לטווח ארוך +2 0.03 2.39 008|029|092
^ שקליות בלבד אחר 0.03 1.53 008|029|093
^ אג"ח שקליות כללי ללא מניות 0.02 0.96 008|141|000
^ אג"ח שקליות כללי עד 10% -0.02 0.73 008|142|000
^ אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות -0.04 1.87 008|143|000
+ אג"ח בחו"ל 0.07 2.92 011|000|000
^ אג"ח דולר בחו"ל 0.09 3.54 011|040|000
^ אג"ח אירו בחו"ל -0.22 -4.93 011|041|000
^ אג"ח חשופת מט"ח 0.13 3.04 011|138|000
^ אג"ח מוגנת מט"ח 0.1 2.07 011|139|000
^ אג"ח נקובת מט"ח -0.08 3.32 011|140|000
+ מניות בחו"ל 0.79 -2.23 003|000|000
^ מניות שווקים מתעוררים 0.01 -9.55 003|021|060
^ מניות אסיה 0.88 -17.87 003|021|100
^ מניות סין -0.64 -12.27 003|021|101
^ ארה"ב חשופת מט"ח 0.92 1.84 003|021|124
^ ארה"ב מוגנת מט"ח 1.01 -3.2 003|021|125
^ ארה"ב נקובת מט"ח 0.79 -0.48 003|021|126
^ אירופה חשופת מט"ח 0.81 -5.39 003|021|127
^ אירופה מוגנת מט"ח 1.23 -6.42 003|021|128
^ מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס -0.69 -4.14 003|022|064
^ מניות ענפים אחרים בחו"ל 0.94 0.64 003|022|090
^ כללי בחו"ל - חשופת מט"ח 0.78 -5.06 003|023|129
^ כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח 0.6 0.19 003|023|130
^ כללי בחו"ל - נקובת מט"ח 0.8 -3.83 003|023|131
גמישות 0.4 3.26 001|000|000
+ ממונפות ואסטרטגיות 1.01 3.45 006|000|000
^ ממונפות בסיכון גבוה 1.21 4.02 006|025|000
^ ממונפות אחר -0.24 -0.18 006|096|000
קרן ייחודית 0.87 083|000|000
+ אג"ח בארץ - מט"ח 0.06 3.21 118|000|000
^ אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי 0.06 3.21 118|119|000
חו"ל כללי -0.01 2.8 102|000|000
+ אגד קרנות 0 2.34 121|000|000
^ אגד ישראלי אג"ח -0.06 1.89 121|110|112
^ אגד חוץ אג"ח -0.08 2.18 121|114|116
^ אגד חוץ כללי 0.24 3.16 121|114|117
+ לתושבי חוץ בלבד 0.8 1.8 013|000|000
^ תושבי חוץ מניות 0.8 1.8 013|043|000
קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
FOREST 1B 10/90 103.68 103.68 -0.03 5125265
FOREST 1B אג"ח ! 186.88 186.88 -0.03 5108519
FOREST 20/80 2B 115.25 115.25 -0.05 5118674
Forest 3B עיטם ! 224.25 224.25 -0.06 5108501
ISP Asset Management 1B 10/90 103.58 103.58 0 5127980
אדמונד - דה - רוטשילד 0B! אג"ח ללא מניות 109.4 109.4 -0.1 5120381
אדמונד דה רוטשילד 2A תיק אג"ח + 30% 208.63 208.63 -0.17 5102157
אדמונד דה רוטשילד (1B) אג"ח כללי ממוקדת A ומעלה + 10% 101.32 101.32 -0.12 5127816
אדמונד דה רוטשילד (2B) SELECT עד 30% מניות 111.02 111.02 -0.12 5123542
אדמונד דה רוטשילד (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 103.6 103.6 0.49 5128657
אדמונד דה רוטשילד 1A אגח + 10% 116.32 116.32 -0.1 5106745
אדמונד דה רוטשילד 2B 20/80 105.18 105.18 -0.16 5124763
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 101.4 101.4 -0.07 5126289
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 107.37 107.37 -0.07 5122791
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.77 100.77 -0.11 5126305
אדמונד דה רוטשילד 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 100.87 100.87 -0.15 5126263
אדמונד דה רוטשילד Select 2A עד 20% מניות 142.95 142.95 -0.1 5115258
אדמונד דה-רוטשילד 1A מדד 186.69 186.69 -0.1 5104971
אושן 1A 10/90 110.12 110.12 -0.04 5119979
אושן (0B)(!) תיק אג"ח ללא מניות 110.42 110.42 -0.04 5120001
אושן 2B 20/80 105.63 105.63 -0.07 5123666
אזימוט 0B אג"ח ללא מניות 134.92 134.92 0.01 5116082
אזימוט 10/90 דיבידנד 1B 150.54 150.54 -0.05 5114160
אזימוט 2A18/82 חי דיבידנד 119.33 119.33 -0.13 5122593
אזימוט אג"ח כללי 1B! 102.32 102.32 0.08 5126040
אי בי אי 1A 10/90 - קרן נאמנות 115.51 115.51 -0.07 5118310
אי.בי.אי 2B עד 3 שנים 20/80 93.96 93.96 -0.12 5107420
אי.בי.אי 0B תיק אג"ח כללי 116.68 116.68 0.01 5117619
אי.בי.אי 2B 20/80 112.55 112.55 -0.11 5122494
אי.בי.אי. (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.31 105.31 0.43 5128665
אי.בי.אי. 1B עד 3 שנים 10/90 101.73 101.73 -0.08 5127949
אי.בי.אי. 3C תיק השקעות מנוהל 50/50 106.08 106.08 0.65 5125190
איביאי 0B ! אגח ללא מניות 171.92 171.92 -0.02 5110580
איביאי 1A ! אג"ח פלוס 10/90 1208.88 1208.88 -0.01 5126495
איביאי 1C אג"ח פלוס חו"ל 10/90 103.19 103.19 0.17 5120662
איביאי 2B ! נוגה 25/75 2942.45 2942.45 -0.17 5126479
איביאי 2B 15/85 109.41 109.41 -0.15 5119417
איביאי 2B גיא 20/80 2412.36 2412.36 -0.16 5126230
איביאי 2C 30/70 115.16 115.16 0.29 5122502
איילון 0B תיק השקעות ללא מניות 118.39 118.39 0.01 5117668
איילון 1B 10/90 פרימיום 208.38 208.38 -0.05 5101795
איילון (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 134.87 134.87 -0.07 5103809
איילון (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 68.43 68.43 0.72 5109723
איילון 0B! אג"ח והנפקות ללא מניות 136.28 136.28 -0.23 5109673
איילון 1A אג"ח + 10% 109.99 109.99 -0.01 5106760
איילון 2B 20/80 93.26 93.26 -0.06 5112925
איילון 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 153.71 153.71 -0.07 5104385
איילון 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 124.4 124.4 -0.13 5108022
איילון 2C 25/75 115.79 115.79 0.29 5117650
איילון 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.78 115.78 -0.15 5118625
אילים (1A) תיק אג"ח עד שנתיים 200.08 200.08 -0.1 5126651
אילים (2A)י 20/80 תיק עד 3 שנים 102.41 102.41 -0.18 5125794
אילים (2B) תיק אג"ח + 30% 252.74 252.74 0.24 5100193
אילים 0A ! תיק אג"ח ללא מניות 129.09 129.09 -0.09 5109384
אילים 1B 10/90 97.34 97.35 -0.14 5123286
אילים 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 100.63 100.63 -0.06 5125711
אילים 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 101.65 101.65 -0.1 5125737
אילים 2B תיק אג"ח + 20% 2862.87 2863.02 -0.12 5126271
אילים 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.6 101.6 0.43 5125729
אילים 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 101.99 101.99 -0.19 5125745
אילים 3A 50/50 MA 101.73 101.73 -0.29 5125778
אימפקט 2B 20/80 109.1 109.1 -0.05 5117734
אימפקט מלכות מהדרין 1B תיק 10/90 106.25 106.25 0.03 5120183
אלומות 2C 30/70 151.13 151.13 -0.22 5109319
אלומות 2C תיק מנוהל 20% 111.41 111.41 0.28 5120951
אלומות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 101.6 101.6 -0.1 5127717
אלומות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 101.49 101.49 0.65 5125273
אלומות 0A אג"ח ללא מניות 105.66 105.66 -0.08 5123187
אלומות 10/90 1B 85.23 85.23 -0.07 5108287
אלומות 1A 10/90 תיק סולידי 254.39 254.39 -0.01 5100284
אלומות 2B 20/80 99.5 99.5 -0.07 5125489
אלומות 2B תיק מנוהל 15% 159.24 159.24 -0.16 5109517
אלומות אלפא ביתא (2B) 20/80 104.99 104.99 0.24 5124185
אלומות קבין 2D 20/80 114.77 114.77 0.24 5121439
אלטשולר שחם (0B) תיק סולידי ללא מניות 107.86 107.86 0.01 5118005
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 2 – הבנק הבינלאומי 147.55 147.55 -0.02 5108402
אלטשולר שחם (2B) עוקבת תיק 3 – בנק דיסקונט 109.12 109.12 0.32 5122825
אלטשולר שחם (3D) עוקבת תיק 4 – בנק דיסקונט 104.53 104.53 0.65 5128806
אלטשולר שחם 0B ! תיק אג"ח ללא מניות 586.22 586.22 0.09 5126727
אלטשולר שחם 0B תיק השקעות ללא מניות 175.94 175.94 0.04 5110564
אלטשולר שחם 1B 10-90 144.21 144.21 -0.05 5115167
אלטשולר שחם 25-75 2C 200.66 200.66 0.31 5105705
אלטשולר שחם 2A 20/80 155.97 155.97 -0.09 5114236
אלטשולר שחם 2B 15-85 102.14 102.14 -0.07 5126164
אלטשולר שחם 3C 35-65 103.36 103.36 0.41 5126180
אלטשולר שחם 3C 50-50 108.93 108.93 0.53 5124615
אלפא טק (2B) תיק השקעות פלוס 101.67 101.67 0.41 5128335
אלפא טק 0A! אג"ח כללי ללא מניות 100.57 100.57 -0.03 5125828
אלפי בנדק 1A 10/90 101.45 101.45 -0.1 5125216
אלפי בנדק 2B 30/70 102.92 102.92 -0.22 5125208
אלפי בנדק 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 104.03 104.03 0.05 5123914
אלפי בנדק 2C 20/80 116.52 116.52 0.4 5121363
אניגמה 0A אג"ח ללא מניות 134.67 134.67 -0.05 5116637
אניגמה 0A! תיק אג"ח ללא מניות 102.38 102.38 0.01 5119359
אניגמה 1B תיק מנוהל 10/90 111.22 111.22 -0.1 5118765
אניגמה 2B תיק מנוהל 15/85 105.85 105.85 -0.09 5120324
אניגמה 2B תיק מנוהל 20/80 117.95 117.95 -0.17 5118260
אנליסט 0A! פיזור רחב ללא מניות 108.07 108.07 -0.04 5119672
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 103.3 103.3 -0.08 5123450
אנליסט (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 133.79 133.79 -0.07 5113709
אנליסט 0A אגח ללא מניות 131.34 131.34 -0.03 5114335
אנליסט 0B ! אג"ח 170.91 170.91 -0.11 5110523
אנליסט 10/90 1A 134.81 134.81 -0.12 5114350
אנליסט 1A אג"ח סולידי + 5% מניות 123.92 123.92 -0.02 5113725
אנליסט 1A פיזור רחב 10/90 115.34 115.34 -0.07 5118963
אנליסט 20/80 2B 140.94 140.94 0.24 5116033
אנליסט 2B פיזור רחב 20/80 102.82 102.82 -0.14 5125109
אנליסט 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.48 103.48 0.45 5127246
אפסילון 1B! 10/90 102.91 102.91 0 5123468
אפסילון (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 203.42 203.42 -0.01 5101480
אפסילון (3C)י 50/50 185.78 185.78 0.38 5106604
אפסילון 0A ! אג"ח פרימיום 134.7 134.7 -0.05 5104930
אפסילון 0C אג"ח ללא מניות 134.07 134.07 -0.01 5112701
אפסילון 10/90 מניות דיבידנד 1A 136.34 136.34 -0.06 5112719
אפסילון 2B 20/80 585.18 585.18 -0.12 5126776
אפסילון 2C עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 137.3 137.3 0.01 5112727
אפסילון 3D תיק מנוהל 80.37 80.37 0.26 5100953
אקסיומה 0B אג"ח ללא מניות 158.57 158.57 -0.05 5108774
אקסיומה 1B אג"ח + 10% 99.71 99.71 -0.06 5125497
אקסיומה 2B אג"ח + 30% 134.35 134.35 -0.01 5107883
ברומטר 2B אג"ח 15/85 199.37 199.37 -0.05 5105267
ברק 1B 10/90 102.45 102.45 0.24 5121074
דולפין (0B) אג"ח 102.04 102.04 0.02 5128418
דולפין 1B 10/90 106.73 106.73 -0.13 5123328
דיאמונד 0A אג"ח ללא מניות 106.16 106.16 0 5119862
דיאמונד 2B 20/80 - קרן נאמנות 111.16 111.16 -0.08 5118435
דיביאם 0A אג"ח ללא מניות 108.67 108.67 0 5119805
דיביאם 1A ! 10/90 143.27 143.27 -0.07 5107743
דיביאם‎ ‎‏‏B‏2 25/75 189.73 189.73 -0.13 5109525
הורייזן 2B 30/70 122.45 122.45 -0.12 5118948
הורייזן 2B אג"ח דינמית 125.32 125.32 -0.05 5118955
הראל 1B 10/90 פלוס 118.72 118.72 -0.03 5115548
הראל 2B 20/80 פלוס 93.98 93.98 0 5102884
הראל (0B) אג"ח סולידית מחלקת 54.63 54.63 0.02 5102850
הראל (0B)(!) תיק השקעות ללא מניות 153.36 153.36 -0.09 5110929
הראל ‏(‏‎1B‎‏)(!)‏ אג"ח ממוקד הנפקות 123.74 123.74 0.11 5107859
הראל (1B)י 10/90 168.59 168.59 -0.1 5104476
הראל (2A) אג"ח לפדיון 2023 פלוס 100.25 100.25 0.19 5129150
הראל (2B) אג"ח ישראל - ארה"ב פלוס 101.07 101.07 0.19 5125950
הראל (2B) אמלפי 100 100 -0.17 5129143
הראל (2B) מגמת ריבית פלוס 44.31 44.31 -0.02 5102488
הראל (2B) מנוהלת 15% 118.56 118.56 0.28 5117460
הראל (2B) עוקבת תיק מס 3 - הבנק הבינלאומי 99.99 99.99 0 5128871
הראל (2B)י 30/70 204.4 204.4 -0.31 5102645
הראל (3B) תיק מנוהל 102.63 102.63 0.4 5124672
הראל (3C) מעורבת 11558.79 11558.79 -0.37 5110176
הראל (3D) עוקבת תיק מס 4 - בנק דיסקונט 101.56 101.56 0.53 5128889
הראל (‏A‏0) תיק עד שנתיים 102.61 102.61 0 5124698
הראל 0B ! נבחרת אג"ח 1269.36 1269.36 0.01 5231055
הראל 0B אג"ח ללא מניות 4001.28 4001.28 -0.12 5111059
הראל 0B! Total Return 104.56 104.56 -0.05 5115936
הראל 0B! תיק אג"ח כללי 104.89 104.89 -0.03 5119458
הראל 10/90 (1A) מחלקת 62.67 62.67 0 5115290
הראל 10/90 (1B)(!) פלטינום 121.39 121.39 -0.16 5115365
הראל 1B נבחרת 10/90 121.51 121.51 -0.08 5104823
הראל 1B תיק השקעות 109.54 109.54 -0.12 5117239
הראל 1B! אג"ח פלוס 124.34 124.34 0.18 5112966
הראל 2B עוקבת תיק מס 2 - הבנק הבינלאומי 112.63 112.63 -0.04 5117841
הראל 2B 25/75 90.76 90.76 0.3 5125943
הראל 2B 30/70 פלוס 95.94 95.94 0.32 5115555
הראל 2B אייל 102.85 102.85 0.39 5125646
הראל 2B מנוהלת 20% 2503.14 2503.14 0.32 5111216
הראל 2B נבחרת 20/80 136.65 136.65 -0.28 5106422
הראל 2B עוקבת תיק מס 2 101.07 101.07 -0.04 5125935
הראל 2B עוקבת תיק מס 3 - בנק דיסקונט 131.33 131.33 -0.15 5112768
הראל 2D 15/85 128.74 128.74 -0.07 5106406
הראל 3C חושן 101.66 101.66 0.2 5125281
הראל גביש (0B) תיק השקעות ללא מניות 103.21 103.21 -0.1 5128590
הראל גביש (1B)י 10/90 103.1 103.1 -0.22 5128608
הראל גביש (2B) אג"ח ואסטרטגיות 101.78 101.78 0.3 5128574
טופ אלפא 0A ! אג"ח ללא מניות 120.88 120.88 -0.05 5115449
טנדם 1B 10/90 95.7 95.7 -0.04 5119896
טנדם 2B 20/80 91.56 91.56 -0.05 5122247
טקטון (0B)(!) אג"ח 103.96 103.96 -0.02 5128483
טקטון (1B)י 10/90 104.59 104.59 -0.05 5128475
ילין לפידות 1B! 10/90 צמיחה 114.87 114.87 -0.01 5119243
ילין לפידות (0A)(!) אג"ח ישראל 105.09 105.09 -0.06 5128350
ילין לפידות (2B)י 25/75 צמיחה 105.57 105.57 -0.13 5128491
ילין לפידות (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 102.24 102.24 0.58 5128780
ילין לפידות 0B ! אג"ח כללי ללא מניות 154.44 154.44 0.03 5108915
ילין לפידות 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 119.17 119.17 0.03 5114392
ילין לפידות 0B תיק LV 102.38 102.38 -0.02 5123005
ילין לפידות 0B תיק ללא מניות 116.33 116.33 -0.03 5117304
ילין לפידות 0B! Total Return 114.64 114.64 0.01 5118088
ילין לפידות 1A 10/90 131.88 131.88 0.02 5115704
ילין לפידות 1A עד 3 שנים 10/90 129.65 129.65 -0.02 5115886
ילין לפידות 1B אג"ח כללי 176.99 176.99 0.01 5106257
ילין לפידות 1B תיק השקעות מנוהל + 10% 103.51 103.51 0.17 5125026
ילין לפידות 2B 20/80 145.01 145.01 -0.01 5116488
ילין לפידות 2B 15/85 103.21 103.21 -0.11 5125968
ילין לפידות 2B 20/80 צמיחה 115.6 115.6 0.24 5122239
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 118.9 118.9 -0.04 5117312
ילין לפידות 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 103.78 103.78 -0.11 5125042
ילין לפידות 2B תיק LV + 15% 106.25 106.25 -0.03 5122999
ילין לפידות 2B תיק אג"ח +30% 172.93 172.93 -0.02 5107495
ילין לפידות 2C 25/75 121.19 121.19 0.33 5118617
ילין לפידות 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 102.09 102.09 0.31 5125976
ילין לפידות 2C תיק השקעות + 15% 147.75 147.75 0.01 5115092
ילין לפידות 2D 30/70 119.72 119.72 0.36 5121728
ילין לפידות 3C תיק השקעות מנוהל 108.79 108.79 0.55 5123963
יצירה (1B)י 10/90 102.66 102.66 -0.05 5127972
יצירה 2B 20/80 107.43 107.43 -0.04 5124243
יצירה 2B 30/70 109.09 109.09 0.45 5124227
כוון 0B אג"ח מנוהלת ללא מניות 146.22 146.22 -0.03 5109624
כוון 1B 10/90 169.54 169.54 -0.08 5109632
כוון 2B אג"ח 15/85 91.96 91.96 -0.13 5107958
כוון 2C 20/80 144.37 144.37 -0.18 5105317
כוון אג"ח דינמית 2B 236.92 236.92 -0.32 5103569
כרמים 2A אג"ח כללי 106.58 106.58 -0.28 5108147
מגדל 1C ! אפיקים אג"ח אקטיבית 756 756 -0.03 5108055
מגדל אפיקים אג"ח 1B ! 1448.88 1448.89 0.01 5108030
מגדל (0A) אג"ח מאוזן לפדיון עד 2023 105.15 105.15 -0.02 5106547
מגדל (1A) אג"ח לריבית עולה + 10% 153.68 153.68 -0.11 5102637
מגדל (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 95.21 95.21 0.43 5122361
מגדל 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.43 115.43 0.02 5104831
מגדל 0B תיק השקעות ללא מניות 108.35 108.35 -0.04 5120407
מגדל 0B! אג"ח מדינה - קונצרני Buy Side 100.77 100.77 -0.02 5125687
מגדל 10/90 1A 191.15 191.15 -0.04 5102710
מגדל 10/90 1A תיק עד 3 שנים 121.96 121.96 -0.09 5115332
מגדל 1A 10/90 M.Q.MODEL 166.77 166.77 -0.04 5105572
מגדל 1A תיק אג"ח אקטיבי 103.58 103.58 -0.03 5122379
מגדל 1B 10/90 פרימיום 135.34 135.34 -0.03 5115282
מגדל 1B ! תשואה כוללת + 10% 157.15 157.15 0.04 5106208
מגדל 1B 10/90 Buy Side 102.04 102.04 0 5125406
מגדל 1B תיק השקעות 113.2 113.2 0.04 5120423
מגדל 1B! 10/90 פלוס 120.71 120.71 -0.05 5118195
מגדל 20/80 2B פרימיום 137.47 137.47 -0.11 5113485
מגדל 25/75 2B פלוס 98.16 98.16 -0.09 5101191
מגדל 2A 20/80 168.67 168.67 -0.08 5104807
מגדל 2A הכנסה חודשית 188.96 188.96 -0.06 5131115
מגדל 2B 20/80 Buy Side 102.29 102.29 -0.05 5125414
מגדל 2B 20/80 M.Q.MODEL 122.14 122.14 -0.06 5118245
מגדל 2B 30/70 Buy Side 102.46 102.46 -0.09 5125422
מגדל 2B אג"ח דינמית 103.49 103.49 -0.13 5124789
מגדל 2B אג"ח ומניות עד %20 6648.89 6648.89 -0.01 5131099
מגדל 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 101.11 101.11 -0.01 5104245
מגדל 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 188.89 188.89 -0.04 5102926
מגדל 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 191.01 191.01 0.22 5102678
מגדל 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 115.09 115.09 -0.1 5118799
מגדל 2B תיק Total Return פלוס 107.51 107.51 -0.03 5118385
מגדל 2B תיק השקעות עד 15% 148.97 148.97 -0.09 5112826
מגדל 2B תיק השקעות פלוס 112.92 112.92 -0.03 5122304
מגדל 3C תיק השקעות מנוהל 107.8 107.8 0.21 5124862
מגדל אפיקים 1A אג"ח פלוס 128.87 128.87 -0.01 5114681
מגדל אפיקים 2C אג"ח תשואות כולל 196.57 196.57 -0.06 5105259
מודלים 2D 20/80 LARGE CAP 99.27 99.27 -0.08 5119797
מודלים (2C)י 30/70 LARGE CAP 91.22 91.22 -0.15 5123708
מודלים 0D אג"ח דינמית ללא מניות 105.75 105.75 0.08 5119540
מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 109.64 109.64 0.18 5114517
מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 110.66 110.66 -0.19 5118401
מור (2B)י QEF תיק מנוהל 103.18 103.18 -0.06 5128376
מור (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 102.62 102.62 0.6 5128863
מור 0A אג"ח ישראל 104.6 104.6 -0.04 5123294
מור 10/90 1A 113.75 113.75 -0.05 5121587
מור 15/85 2A 111.63 111.63 -0.06 5119821
מור 1B תיק אג"ח + 10% 102.82 102.82 0.09 5125877
מור 20/80 2B 114.86 114.86 -0.08 5122726
מור 25/75 2B 106.2 106.2 -0.12 5125919
מור 2A תיק אג"ח מנוהל + 30% 122.86 122.86 -0.12 5119086
מור 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 103.75 103.75 0.27 5125893
מור 3B תיק השקעות 108.87 108.87 0.4 5124805
מור אג"ח פלוס 1A 199.02 199.02 -0.07 5107693
מור מעשר אג"ח 1A 158.37 158.37 -0.03 5109749
מיטב (00) עוקבת מרכיב אג"ח תיק – 2 הבנק הבינלאומי 100.51 100.51 -0.01 5128715
מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת 107.78 107.78 -0.07 5128632
מיטב (2B) תיק אג"ח + 15 106.07 106.07 -0.08 5107727
מיטב (2C) תיק השקעות + 15% 101.35 101.35 0.11 5126347
מיטב (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 90.65 90.65 0.31 5126362
מיטב 0B תיק אג"ח ללא מניות 155.59 155.59 0.01 5105069
מיטב 0B אג"ח 108.65 108.65 0 5123138
מיטב 0B אג"ח בניהול ממוקד 116.25 116.25 0.01 5120886
מיטב 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 149.07 149.07 0.01 5103767
מיטב 10/90 1A 111.62 111.62 -0.02 5122015
מיטב 1A אג"ח + 10% 110.3 110.3 -0.05 5123872
מיטב 1B 10/90 פלוס 87.97 87.97 0.17 5115480
מיטב 1B אג"ח פלוס 100.31 100.32 -0.03 5119367
מיטב 1B! 10/90 - בניהול ממוקד 112.62 112.62 -0.04 5121280
מיטב 1B! אקטיבית 10/90 136.72 136.72 -0.03 5114798
מיטב 20/80 2B פלוס 160.04 160.04 -0.11 5106109
מיטב 25/75 2B פלוס 106.25 106.25 -0.14 5125117
מיטב 2B 20/80 113.2 113.2 -0.11 5122601
מיטב 2B 30/70 188.98 188.98 0.33 5114079
מיטב 2B אג"ח + 20% 122.45 122.45 -0.05 5118237
מיטב 2B אקטיבית 25/75 191.31 191.31 -0.13 5104211
מיטב 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 99.22 99.22 -0.07 5105580
מיטב 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 101.03 101.03 -0.14 5118716
מיטב 2B תיק השקעות עד 30% מניות 58.39 58.39 -0.09 5102330
מיטב 2B תיק מנוהל + 15% 110.87 110.87 -0.03 5102603
מיטב 2C עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 144.02 144.02 -0.09 5112917
מיטב 3B 40/60 104.81 104.81 0.28 5126065
מיטב 3C ניהול השקעות 106.61 106.61 0.64 5126024
מיטב פוקוס 1A 10/90 103.56 103.56 -0.09 5126107
מיטב פוקוס 2B 20/80 103.02 103.02 -0.12 5126123
סיגמא 2A 20/80 - קרן נאמנות 118 118 -0.2 5120688
סיגמא 2A אג"ח משולבת + 20% 123.54 123.54 -0.14 5113527
סיגמא (0A) אג"ח לפדיון עד 12/2023 98.31 98.31 -0.01 5125653
סיגמא 00 אג"ח כללי ללא מניות 155.1 155.1 -0.04 5109871
סיגמא 0A! אג"ח דינמית ללא מניות 117.38 117.38 -0.1 5120704
סיגמא 10/90 1B 149.65 149.65 -0.05 5109004
סיגמא 10/90 1B! דינמית 120.03 120.03 -0.16 5120720
סיגמא 2B 15/85 109.33 109.33 -0.09 5123229
סיגמא 2B 30/70 112.14 112.14 -0.3 5123096
סיגמא 3D תיק השקעות מנוהל 101.88 101.88 0.61 5124060
סלע 1B 10/90 105.05 105.05 -0.07 5123823
סלע 0B! אג"ח כללי ללא מניות 104.68 104.68 0 5123831
פורטה (0B) אג"ח ללא מניות 99.13 99.13 0.03 5128541
פורטה 1B תיק השקעות עד 10% 102.6 102.6 -0.05 5125562
פורטה 2B 20/80 105.21 105.21 -0.14 5125000
פורצן (1B) 10/90 99.98 99.98 -0.04 5129119
פיטנגו 2B אגח כללי 167.32 167.32 -0.13 5109137
פסגות 1A 5/95 תיק לונג שורט 113.66 113.66 -0.06 5118567
פסגות 2B 25/75 פלוס 156.18 156.18 0.27 5110945
פסגות 2B אג"ח תשואה כוללת 116.65 116.65 0.22 5122072
פסגות 2C אג"ח משולבת + 20% 149.52 149.52 0.23 5110424
פסגות 2C ניהול השקעות 112.39 112.39 0.29 5123658
פסגות (0B) אג"ח לריבית עולה 97.19 97.19 -0.15 5125802
פסגות (0B) עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 108.38 108.38 0.02 5118062
פסגות (‏‎1C‎‏) אג"ח ישראל-חו"ל ‏+ 10% 97.64 97.64 0.25 5114863
פסגות (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 113.04 113.04 0.19 5117981
פסגות (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 175.15 175.15 -0.03 5105788
פסגות (2B) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 116.32 116.32 0.41 5117999
פסגות (3C) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 105.5 105.5 0.49 5128517
פסגות 0A אגח מאוזן 126.31 126.31 -0.02 5112529
פסגות 0A שכבות אג"ח ללא מניות 129.62 129.62 0.02 5113287
פסגות 0A! אג"ח ישראל ללא מניות 125.41 125.41 -0.02 5113097
פסגות 0A! תיק אג"ח 146.27 146.27 -0.06 5110408
פסגות 0B אג"ח אקטיבי 105.94 105.94 0.07 5120589
פסגות 0C פוטנציאל אג"ח 125.58 125.58 0.08 5108675
פסגות 10/90 1B 165.18 165.18 -0.06 5109012
פסגות 1A ! ישראל 10/90 103 103 -0.14 5124466
פסגות 1A אקטיבית 10/90 134.5 134.5 -0.06 5111604
פסגות 1B 10/90 ערך 112.18 112.18 0.19 5112503
פסגות 1B 10/90 פלוס 135.6 135.6 0.18 5111968
פסגות 1B אג"ח משולבת + 10% 76.47 76.47 0.17 5108121
פסגות 2A ישראל 20/80 104.64 104.64 -0.1 5125596
פסגות 2A ישראל 30/70 170.82 170.82 -0.24 5108725
פסגות 2A ממוקדת 20/80 122.36 122.36 -0.08 5118906
פסגות 3C פרימיום 215.58 215.58 0.46 5108105
פסגות 3C תיק השקעות מנוהל 106.76 106.76 0.35 5124474
פסגות דינמית 1B! אג"ח + 10% 136.46 136.46 -0.1 5114889
פסגות ספיר 2B 20/80 102.89 102.89 0.2 5125398
פסגות ספיר 2B תיק השקעות 118.97 118.97 0.25 5122056
פסגות פלטיניום 2B 20/80 164.04 164.04 -0.13 5103429
פרופאונד 1A אג"ח 102.64 102.64 -0.08 5124888
פת"פ (1B)(!) אג"ח + 10% 158.87 158.87 -0.16 5109608
קסם אקסלנס (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 102.76 102.76 0.58 5128996
קסם אקסלנס 00 אג"ח עד 2021 102.47 102.47 -0.01 5121231
קסם אקסלנס 0A! נקסוס 108.17 108.17 -0.02 5105846
קסם אקסלנס 0B מודל ללא מניות 154.48 154.48 0.01 5103056
קסם אקסלנס 0B תיק השקעות ללא מניות 125.9 125.9 -0.02 5116470
קסם אקסלנס 10-90 1B תיק עד 3 שנים 106.94 106.94 -0.01 5120969
קסם אקסלנס 1A 10-90 112.92 112.92 -0.04 5116751
קסם אקסלנס 1B 10/90! 111.93 111.93 -0.05 5120761
קסם אקסלנס 1B אג"ח פלוס 111.45 111.45 0 5120787
קסם אקסלנס 2A 15-85 151.23 151.23 -0.05 5105192
קסם אקסלנס 2B 30-70 114.73 114.73 -0.09 5119300
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 109.33 109.33 -0.03 5121082
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 173.08 173.08 -0.04 5102421
קסם אקסלנס 2B עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 116.86 116.86 -0.15 5109558
קסם אקסלנס 2B תיק 20-80 112.29 112.29 0.24 5122577
קסם אקסלנס 2C עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 105.53 105.53 0.34 5123245
קסם אקסלנס 3D יופיטר 46.02 46.02 0.15 5100995
שופן 2B 20/80 99.11 99.11 -0.15 5127139
שקדי קפיטל 2B 30/70 98.17 98.17 -0.09 5125471
תטא 2B אג"ח כללי לכל עת 158.15 158.15 -0.02 5111679
תמיר פישמן 2B 20/80 104.58 104.58 0.03 5102439
תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 182.35 182.35 0.06 5104518
תמיר פישמן (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 124.33 124.33 -0.03 5116298
תמיר פישמן (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 100.04 100.04 0.26 5128053
תמיר פישמן (3D) עוקבת תיק 4 בנק דיסקונט 101.18 101.18 0.76 5128822
תמיר פישמן 0B עוקבת תיק 1 הבנק הבינלאומי 115.77 115.77 0.03 5116272
תמיר פישמן 10/90 1B פלוס 106.97 106.97 0.07 5115811
תמיר פישמן 2C 30/70 101.44 101.44 0.26 5127121